ISIDORUS
Nowy Przewodniczący Papieskiej Akademii dla Życia Drukuj
środa, 18 czerwca 2008, 14:00
Dodał: Mateusz Markiewicz (MateuszMarkiewicz)
17 czerwca 2008r. Benedykt XVI przyjął rezygnację, z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, z obowiązków Przewodniczącego Papieskiej Akademii dla Życia, złożoną przez Abpa Elio Sgreccia. Zastąpił go dotychczasowy sufragan rzymski i rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, Bp Salvatore Fisichella, biskup tytularny Vicohabentia. Benedykt XVI wyniósł go jednocześnie do godności tytularnego arcybiskupa tejże diecezji.
Biskup Salvatore Fisichella
Biskup Salvatore Fisichella
Nowy przewodniczący Papieskiej Akademii dla Życia
Abp Fisichella urodził się 25 sierpnia 1951r. w Codogno. Święcenia prezbiteratu 13 marca 1976r. otrzymał z rąk Ks. Ugo Kard. Poletti, ówczesnego sufragana rzymskiego i Archiprezbitera Bazliki Papieskiej Świętej Marii Większej. Dnia 3 lipca 1998r. ks. Fisichella został nominowany przez Jana Pawła II sufraganem rzymskim i biskupem tytularnym Vicohabentia. Sakry biskupiej udzielił mu 12 września tegoż roku Ks. Camillo Kard. Ruini, sufragan rzymski i Archiprezbtier Archibazyliki Papieskiej Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie. Współkonsekratorami byli: Abp Cesare Nosiglia i Bp Clemente Riva IC, ówcześni sufragani rzymscy.