ISIDORUS
Nowy Wikariusz Generalny dla Patriarchatu Rzymu Drukuj
piątek, 27 czerwca 2008, 14:32
Dodał: Mateusz Markiewicz (MateuszMarkiewicz)
Benedykt XVI przyjął rezygnację, z powodu osiągnięcia limitu wieku, z obowiązków Wikariusza Generalnego Jego Świątobliwości dla Diecezji Rzymskiej oraz z obowiązków Archiprezbitera Papieskiej Archibazyliki Najświętszego Zbawiciela i św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty na Lateranie, złożoną przez Ks. Camillo Kard. Ruini. Zastąpi go Ks. Agostino Kard. Vallini, dotychczasowy Prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Ks. Agostino Kard. Vallini urodził się 17 kwietnia 1940r. w Poli. Święcenia prezbiteratu otrzymał 19 lipca 1964r. z rąk Bpa Vittorio Longo, ówczesnego sufragana Archidiecezji Neapol. 23 marca 1989r. Ks. Vallini został nominowany sufraganem neapolskim i biskupem tytularnym Tortibulum. Sakry biskupiej udzielił mu 13 maja tegoż roku Ks. Michele Kard. Giordano, ówczesny Arcybiskup Metropolita Neapolu. Współkonsekratorami byli Abp Luigi Diligenza, ówczesny Arcybiskup Capui, oraz Abp Antonio Ambrosanio, ówczesny Arcybiskup Spoleto-Norcia. 13 listopada 1999r. Bp Vallini został nominowany Biskupem Albano. 27 maja 2004r. otrzymał nominację na Prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Równocześnie został wyniesiony do godności arcybiskupa. 24 marca 2006r. Benedykt XVI wyniósł go do godności Kardynała-Diakona S. Petri Damiani ad Montes S. Pauli.