ISIDORUS
Biskup Helsinek sufraganem lubelskim Drukuj
sobota, 28 czerwca 2008, 23:59
Dodał: Mateusz Markiewicz (MateuszMarkiewicz)
Benedykt XVI nominował 28 czerwca 2008r. Bpa Józefa Wróbla, dotychczasowego Biskupa Helsinek, sufraganem lubelskim. Przydzielił mu jednocześnie tytularną stolicę Suas.

Bp Wróbel urodził się 18 października 1952r. w Bestwinie, Diecezja Bielsko-Żywiecka. W 1973r. wstąpił do zgromadzenia sercanów. Śluby wieczyste złożył 16 września 1978r. 12 czerwca 1980r. Ks. Franciszek Kard. Macharski udzielił mu święceń prezbiteratu. W latach 1980-1985 o. Wróbel studiował na Akademi Alfonsiańskiej w Rzymie. Studia te zakończył doktoratem z teologii moralnej. W latach 1985-1986 był wikariuszem w Węglówce i sekretarzem prowincji sercanów. Od 1985r. wykładał teologię w seminarium sercanów w Krakowie. Od 1989 do 1992r. był radcą prowincji swojego zakonu, a w latach 1990-1993 rektorem seminarium sercanów. Od 1999r. był dyrektorem "Katedry życia" w Instytucie Teologii Moralnej KUL i wiceprzewodniczącym Komisji Bioetycznej Lubelskiej Akademii Medycznej. 30 listopada 2000r. Jan Paweł II nominował o. Wróbla Biskupem Helsinek. 27 stycznia 2001r. otrzymał sakrę biskupią. Głównym konsekratorem był Ks. Edward Idris Kard. Cassidy, ówczesny Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Promowania Jedności Chrześcijan. Współkonsekratorami byli Abp Piero Biggio, Nuncjusz Apostolski w Danii, Islandii, Finlandii, Norwegii i Szwecji, oraz Bp Gerhard Schwenze, ówczesny Biskup Oslo.