ISIDORUS
Czesi są największymi ateistami w Europie Drukuj
wtorek, 14 grudnia 2004, 19:16
Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz)
Za wierzącego podaje się co trzeci obywatel Republiki Czeskiej Niewierzący Czesi - to określenie towarzyszy wynikom badań przeprowadzonych w 20 krajach europejskich i USA, gdzie sprawdzano wiarę w Boga.
Czechy
Czechy
Republika Czeska z 32 procentami wierzących nie tylko została umieszczona na ostatnim miejscu, ale była jedynym badanym krajem, w którym liczba niewierzących przewyższyła liczbę wierzących w Boga. Badanie przeprowadziła agencja GtK Custom Research we wrześniu i październiku bieżącego roku a wyniki zostały opublikowane w piątkowym wydaniu dziennika The Wall Street Journal Europe. Najbardziej wierzącymi według agencji są Rumuni i Turcy, gdzie za wierzących podaje się 96 procent ludzi. Ponad 90 procent wierzących jest w Polsce i Grecji. Europejska średnia wierzących to około 70 procent, po włączeniu USA zwiększyła by się do trzech czwartych populacji. Dziennik jako przyczynę zimnego stosunku Czechów do wiary podaje złe historyczne doświadczenia, konkretnie spalenie mistrza Jana Husa. "Z mego badania i doświadczenia wynika, że Czesi są największymi ateistami w Europie," cytował dziennik profesora teologii Daniela Domizia z Uniwersytetu kardynała Stritche w amerykańskim Wilwaukee. Między Republiką Czeską a pozostałymi "niewierzącymi" krajami z dwudziestu badanych jest wielka przepaść. Podczas gdy w Czechach do Boga przyznaje się 32 procent obywateli, na kolejnym miejscu znajduje się Szwecja, gdzie wierzących jest już 45 %, Dania - 49 % i Holandia - 51 %. We wszystkich tych krajach ilość wierzących przewyższa już liczbę niewierzących - w Czechach jest to 32 % : 49 %.