ISIDORUS
Odpustky spojené se Světovými dny mládeže v Sydney Drukuj
poniedziałek, 7 lipca 2008, 22:56
Dodał: Jakub Sowiński (Jakub)
Dekretem Apoštolské penitenciarie ze dne 28.6.2008 se všem účastníkům XXIII. Světových dní mládeže v Sydney (15.-20.7.) nabízí možnost získat plnomocné odpustky. Věřící v jiných částech světa, kteří se k oslavám připojí duchovně, mohou získat odpustky částečné.
Logo Světových dnů mládeže
Logo Světových dnů mládeže
Podle dekretu, který byl podepsán 28.6.2008 a dnes jej zveřejnila Apoštolská penitenciarie, mohou ve dnech 15.-20.7.2008 získat plnomocné odpustky všichni věřící, kteří připutují do Sydney a "zbožně se zde zúčastní některé bohoslužby nebo duchovního cvičení v rámci XXIII. Světového dne mládeže včetně jeho slavnostního ukončení." Dalšími podmínkami, nutnými k získání plnomocných odpustků, jsou přijetí svátosti smíření, přijetí Eucharistie v den získání odpustků a modlitba na úmysl Svatého otce. Částečné odpustky mohou získat všichni věřící, kteří budou během probíhajícího setkání mládeže kdekoliv ve světě "prosit Ducha Svatého, aby vedl mladé lidi k lásce a dal jim sílu hlásat evangelium svým životem." Dekret, podepsaný vrchním penitenciářem kardinálem Jamesem Francisem Staffordem, vybízí všechny duchovní pastýře, aby věřícím umožnili získání odpustků a konali veřejné pobožnosti a modlitby za úspěch Světových dní mládeže. tisk.cirkev.cz