ISIDORUS
Anglikanie będą ordynować kobiety na superintendentki Drukuj
wtorek, 8 lipca 2008, 11:04
Dodał: Mateusz Markiewicz (MateuszMarkiewicz)
Obradujący Synod Generalny heretyckiej Wspólnoty kościelnej anglikanów podjął decyzję, że na Wyspach Brytyjskich kobieta będzie mogła zostać superintendentem. Znaczna grupa pastorów i superintendentów ostrzegała, że taka decyzja może spowodować ich odejście z tej Wspólnoty kościelnej.

Głosowanie odbyło się w trzech Izbach . Wyniki są następujące: Izba Superintendentów: za - 28 (68,3%); przeciw - 12 (29,3%); wstrzymało się - 1 (2,4%). Izba Pastorów: za - 124 (72,1%); przeciw - 44 (25,6%); wstrzymało się - 4 (2,3%). Izba Świeckich: za - 111 (61,3%); przeciw - 68 (37,6%); wstrzymało się - 2 (1,1%)
Superintendent (łac. superintendentus - nadzorca) – duchowny sprawujący władzę nadzorczą w stosunku do pastorów określonego obszaru – superintendentury. Ze względu na rangę i obowiązki oraz ze względu na wielkość podlegającego mu terytorium tytuł superintendenta stanowi odpowiednik tytułu rzymskokatolickiego biskupa diecezjalnego lub dziekana, kierującego dekanatem.