ISIDORUS
Církev Chavezova Drukuj
poniedziałek, 14 lipca 2008, 8:46
Dodał: Jakub Sowiński (Jakub)
Jdouce cestou slavného předchůdce Jindřicha VIII. a pokračujíce cestou čínské komunistické totality, venezuelský president drží patronát nad vznikem nové církevní sekty, která vzniká na socialistickém základě a na politickou objednávku. Má realizovat revoluční ideje osvobození z kapitalistického útisku.
Hugo Chavez
Hugo Chavez
Církevní novotvar nosí jméno Katolické Církve Reformované avšak není ani katolický ani reformovaný. Jejím primasem zůstal bývalý anglikánský biskup Leonardo Marin Saavedra, dalšími biskupy luteránští hodnostáři Enrique Albornoz a Alexis Bertis. V sektě působí i katoličtí exkomunikování kněží. Jak tvrdí jeden ze zmíněných kněží, který má zjevné problémy se znalosti Písma svatého: "Kristus je přítomen v revolučním ději, který nastává ve Venezuele". Nová "církev" podporuje homosexuální svazky a rozvody. Nová sekta zachovává katolický ritus a počítá, že přitáhne prostý lid, kterému se socialistické ideje líbí a že bude to zvlášť silná rána pro katolickou, většinou proti-Chavezovou hierarchii v tomto státě.