ISIDORUS
Bractwo Kapłańskie św. Piusa X jest w Kościele katolickim Drukuj
poniedziałek, 14 lipca 2008, 22:00
Dodał: Mateusz Markiewicz (MateuszMarkiewicz)
Ks. Prałat Camille Perl, Wiceprzewodniczący Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei", w liście do jednego z wiernych, oficjalnie stwierdził, że słowa Kard. Castrillón-Hoyosa o Bractwie Kapłańskim św. Piusa X ("nie jest ono [FSSPX] w shizmie") i jego sytuacji kanonicznej to nie prywatna opinia purpurata, ale stwierdzenie w pełni kanonicznie, oznaczające, że Stolica Apostolska nie uznaje Bractwa za schizmę. Takiego określenia wobec Bractwa mylnie używa chociażby Abp Tadeusz Gocłowski, emerytowany Arcybiskup Metropolita Gdański.

Ks. Perl w swoim liście, odpowiadając na pytania, stwierdza, że dialog jaki władze kościelne prowadzą z FSSPX nie jest ekumenizmem, gdyż jest to wewnętrzna sprawa Kościoła katolickiego. W stanie ekskomuniki znajdują się wyłącznie biskupi Bractwa za przyjęcie sakry biskupiej bez nominacji papieskiej. Wyświęceni przez nich duchowni są wyłącznie suspendowani. Wierni zaś uczestniczący w mszach przez nich odprawianych nie są schizmatykami. Niestety, bardzo wielu hierarchów bezprawnie obraża tych ludzi mianem schizmatyków, jednocześnie nie nazywając tak ludzi, którzy rzeczywiście nimi są.