ISIDORUS
Protest proti zrušení či devalvaci církevních sňatků v ČR Drukuj
czwartek, 4 września 2008, 11:46
Dodał: (Admin)
Kategoricky odsuzuji návrh nového Občanského zákoníku, kterým hodlá Ministerstvo spravedlnosti zásadně změnit (ponížit) rodinné právo a odejmout nabyté svobody občanům ČR. Vyzývám další občany a instituce, kteří ctí svobodu volby pro formu uzavírání manželství, aby rovněž vyjádřili svůj protest všemi demokratickými prostředky.

Ministerstvo spravedlnosti v návrhu Občanského zákoníku (nyní. v připomínkovém řízení) preferuje úplné zrušení církevních sňatků. U civilního sňatku ruší slavnostní formu a ze vstupu do manželství činí prostý úřední úkon. Jako druhou variantu navrhuje devalvaci církevní formy sňatku zachovávajíc duální systém, ale: 1. ruší podmínku, že oddávat mohou jen registrované církve či náboženské společnosti v ČR - tj. oddávat budou moci například i sekty, šamani či satanisté 2. zavádí drakonickou sankci - naprostou neplatnost manželství - za nedodání dokladů o uskutečněném církevním obřadu do 3 pracovních dnů 3. obnovuje státní souhlas (smutná paralela s perzekučním nástrojem komunistické totalitní moci) - návrh dává státu pravomoc odejmout celé církvi či náboženské společnosti či dokonce konkrétnímu duchovnímu právo oddávat 4. ruší účast dvou svědků u devalvovaných církevních sňatků a vypouští slavnostní formu svatebního obřadu. 5. vynechává odkaz na hodnoty manželství a jeho zvláštní ochranu, staví registrované partnerství na roveň manželství se všemi z toho vyplývajícími důsledky 6. zhoršuje péči o dítě - např. vynechána povinnost "společné péče o děti" u rodičů Tyto změny odporují evropskému trendu, ústavnímu pořádku ČR i mezinárodním závazkům. Takové kroky proti občanským svobodám činily totalitní režimy. Požaduji proto spolu s dalšími, kteří se připojují : 1. zachování církevní formy uzavření manželství s rovnocenným právním postavením jako u civilních sňatků a to pouze pro řádně registrované církve a náboženské společnosti v ČR 2. zachování slavnostní formy a účasti svědků u obou forem sňatků, zrušení nepřiměřené sankce (neplatnosti sňatku) z byrokratických důvodů a zrušení ustanovení o "státním souhlasu" s oddávajícím duchovním 3. zachování přinejmenším současné ochrany manželství a úrovně péče o dítě 4. přepracování části Občanského zákoníku věnované rodinnému právu nezávislými odborníky a zadání auditu této části významným zahraničním právním autoritám v oboru Vyzýváme vládu a zákonodárce ČR, aby odmítli tyto navrhované zpátečnické zásahy rodinného práva.

Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu

Další informace * Současná úprava rodinného práva v ČR * Návrh budoucího Občanského zákoníku (PDF)

Zdroj: www.roithova.cz

PROTEST LZE PODEPSAT NA STRÁNKÁCH E-POSLANKYNĚ DR.ROITHOVÉ: www.roithova.cz.