ISIDORUS
III Kongres Kultury Chrześcijańskiej - Godność czy sukces? Drukuj
czwartek, 25 września 2008, 12:01
Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz)
Dziś rozpoczyna się III Kongres Kultury Chrześcijańskiej organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Potrwa on do 28. września. Na początek Kongresu w czwartek w auli im. kard. Stefana Wyszyńskiego KUL wyróżnienia "Memoria iustorum" odbiorą osoby zasłużone dla dialogu polsko-ukraińskiego, m.in. historycy Grzegorz Motyka z IPN i prof. Leonid Zaszkilniak z Uniwersytetu Lwowskiego. Honorowe doktoraty odbiorą prof. Andrea Riccardi, współzałożyciel religijnego ruchu Focolari i abp Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski.
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Lublin
Prof. Andrea Riccardi wygłosi wykład nt. "Wartości duchowe w procesie integracji obecnej Europy", natomiast ks. abp. T. Kondrusiewicz nt. "Jak nie łączyć chrześcijaństwa z polityką?". Wieczorem w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” będą miały miejsce: projekcja filmu „Proboszcz Majdanka” (reż. Grzegorz Linkowski) oraz debata z cyklu „Przekraczać Mury”. Oficjalne otwarcie Kongresu nastąpi w piątek w auli im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Ks. prof. Jerzy Szymik z Katowic wygłosi wykład i poprowadzi dyskusję nt. "Humanizm Ewangelii a rozczarowania postmoderny". Następnie prof. Andrzej Szczeklik z Krakowa będzie mówił o "Eksplozji medycyny i godności człowieka". O godzinie 12.15 w kościele akademickim KUL zostanie odprawiona Msza św. za Zbigniewa Herberta, ks. Jana Twardowskiego, Jerzego Turowicza W godzinach popołudniowych będą miały miejsce dyskusje panelowe: "Dialog chrześcijaństwa z kulturą współczesną: między odwagą Apostołów a polityczną poprawnością" - o. Leon Dyczewski, Adam Nowak, ks. Adam Boniecki, Piotr Wojciechowski, Piotr Francuz (s. 110). "Kobiety a Kościół: wspólnota wartości, zatroskania i oczekiwań" - Joanna Krupska, Anna Saj, Katarzyna Kolenda-Zaleska, s. Małgorzata Chmielewska, Dorota Kornas-Biela (CN-208). "Jak zreformować polską naukę?" - Piotr Gutowski (KUL), Andrzej Białas (PAU), Piotr Wolański (PAN), Anna Pajdzińska (UMCS), Karol Musioł (UJ) (s. 110). "Granice sukcesu - pragmatyka zamiast etyki?" Andrzej Szostek, Monika Olejnik, Grzegorz Górny, Krzysztof Kozłowski (CN-208). "Duchowość ponowoczesna: wyzwania i aberracje" - ks. Krzysztof Niedałtowski, Anna Sobolewska, ks. Andrzej Luter, Jerzy Sosnowski (s. 208) Wieczorem w auli KUL odbędzie się widowisko muzyczno-plastyczne powstałe na podstawie tekstów Karola Wojtyły "Opowieści papieskie" - (teatr studencki ITP) Ponadto tego dnia: Teatr Osterwy: Spektakl Trzy rozmowy z Panem Herbertem, reż. Witold Kopeć Archikatedra Lubelska: Koncert Symfoniczno-Chóralny przygotowany przy współpracy Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Orkiestry Filharmonii Lubelskiej (Maksymilian Koperski, Missa Solemnis in B) Więcej informacji o programie oraz program na 27 i 28 września znajdziesz na stronie Kongresu: www.kongres.lublin.pl