ISIDORUS
Mons. Jan Baxant - 20. biskup litoměřický Drukuj
sobota, 4 października 2008, 22:00
Dodał: (Admin)
Svatý Otec Benedikt XVI. jmenoval litoměřickým biskupem Mons. Jana Baxanta, současného generálního vikáře v Českých Budějovicích. Toto jmenování bylo zveřejněno ve Vatikánu v sobotu 4.10.2008 ve 12:00 hodin.
Mons. Jan Baxant
Mons. Jan Baxant
Mons. Jan Baxant (60), kněz pražské arcidiecéze, se narodil 8. 10. 1948 v Karlových Varech. Pochází ze šesti sourozenců, bratr Pavel je rovněž kněz, sestra Marie vede Bohu zasvěcený život. Po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřičské v Praze byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích. Po ukončení studia přijal kněžské svěcení 23. 6. 1973 v Praze z rukou Mons. Františka Tomáška. Svou kněžskou službu začínal jako kaplan v Kolíně v letech 1973 až 1975. Poté působil jako administrátor nejprve v Bystřici u Benešova (v letech 1975 až 1983) a pak ve farnosti sv. Antonína v Praze – Holešovicích (v letech 1983 až 1990). V roce 1990 byl jmenován vicerektorem a posléze v roce 1993 rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze. Od roku 1997 pokračoval v kněžské službě jako farář nejdříve v Kolíně, a pak od roku 2000 až do konce roku 2002 ve farnosti Matky Boží před Týnem v Praze. Od 1. 1. 2003 byl jmenován generálním vikářem českobudějovické diecéze. Hovoří německy, francouzsky, italsky a rusky.

Zdroj: Tiskové středisko ČBK