ISIDORUS
Afryka (Kamerun): ADOPCJA SERCA - Czy zechcesz pomóc? Drukuj
sobota, 8 listopada 2008, 23:02
Dodał: (Admin)
Zgromadzenie Sióstr Michalitek od lat prowadzi misje w Kamerunie, starając się pomóc szczególnie dzieciom - sierotom, półsierotom, z rodzin bardzo licznych czy skrajnie biednych. Wiele dzieci z takich rodzin nie uczęszcza do szkoły, ponieważ nie mają środków na opłacenie nauki. W ich imieniu zwracają się z serdeczną prośbą o pomoc poprzez "Adopcję serca".
Dzieci Misji
Dzieci Misji
Jeśli chcesz i możesz - zaadoptuj przynajmniej jedno z tych dzieci, tzn. złóż ofiarę na opłatę nauczania w szkole i zaopiekuj się duchowo przez modlitwę. Opłata za szkołę na cały rok razem z potrzebnymi książkami, zeszytami, przyborami szkolnymi itp. Wynosi minimum 50 Euro. Powyższą kwotę można wpłacić jednorazowo lub w ratach. W odpowiedzi prześlemy zdjęcie, imię, nazwisko i klasę, do której dziecko uczęszcza. Raz w roku dziecko osobiście napisze do rodziny czy osoby, która go "przyjęła do siebie". Dziękujemy za każdy gest dobroci. Wpłaty prosimy przekazywać na nasze konto z dopiskiem "Adopcja serca" lub czekiem na podany adres.

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła ul. Ks. Br. Markiewicza 22 38-430 Miejsce Piastowe Bank PEKAO S.A. II/O Krosno PL 24 1240 1457 1111 0000 1929 1664 Swift Code PKO PPLPW

źródło: www.michalitki.pl