ISIDORUS
60. rocznica nominacji abp S. Wyszyńskiego na prymasa Polski Drukuj
sobota, 15 listopada 2008, 15:30
Dodał: (Admin)
W warszawskiej bazylice archikatedralnej podczas mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Józefa kardynała Glempa i abp Kazimierza Nycza modlono się w intencji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, w 60 rocznicę jego nominacji na prymasa Polski. Ówczesny biskup lubelski otrzymał ją 12 listopada 1948 roku, po śmierci kardynała Augusta Hlonda.
Stefan kardynał Wyszyński
Stefan kardynał Wyszyński
Jak przypomniał w homilii prymas Polski, kardynał Józef Glemp, czasy, w których przyszło arcybiskupowi Wyszyńskiemu podjąć posługę ewangelizacji - były nacechowane niepokojem i niepewnością, co do przyszłości. Kształtujący się nowy ustrój państwa odchodził od polskich tradycji narodowych i kościelnych narzucając obywatelom nowy system wartości, wychowania i styl życia. Kardynał Glemp podkreślił także, że chrześcijanie powinni przestrzegać zasad moralnych wypływających z nauki społecznej Kościoła i - wzorem kardynała Wyszyńskiego - trwać w modlitwie, wierze i zaufaniu do Matki Bożej. Jak dodał postawa kardynała Wyszyńskiego jest świadectwem, że zadaniem Kościoła jest prowadzenie ludzi do zbawienia bez względu na okoliczności. *** *** *** Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zezuli (Mazowsze) z małżeństwa Stanisława Wyszyńskiego z Julianną Karp. W latach 1912-1915 uczęszczał do gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Warszawie. W Seminarium włocławskim ukończył studia filozoficzno-teologiczne w 1924 roku. W dniu 3 sierpnia tegoż roku został wyświęcony na kapłana w katedrze włocławskiej. W latach 1925-29 odbywał studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień naukowy doktora uzyskał na podstawie obrony pracy z Prawa kanonicznego pod tytułem: "Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły". Dnia 4 marca 1946 roku został mianowany przez Papieża Piusa XII biskupem Diecezji Lubelskiej. Dnia 12 listopada 1948 roku został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim i Warszawskim, Prymasem Polski. Zmarł w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28 maja 1981 roku w Warszawie.