ISIDORUS
Anioł Pański z Benedyktem XVI: "Czuwajmy i bądźmy trzeźwi" Drukuj
niedziela, 16 listopada 2008, 14:44
Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz)
"Błagam każdego, kierowców, pasażerów i pieszych, by pamiętali o słowach świętego Pawła: czuwajmy i bądźmy trzeźwi", powiedział papież w j. angielskim. Przed modlitwą południową w rozważaniu usłyszeliśmy, że czytana dziś w kościołach przypowieść o talentach uczy wiernych przede wszystkim odpowiedzialności wobec Boga i ludzkości.

Benedykt XVI do zgromadzonych Polaków skierował następujące słowa: "Dzisiejsza liturgia przypomina, że Bóg Stwórca dał każdemu i każdej z nas tyle talentów, ile potrzeba do godziwego życia, do czynnej miłości braci i do wzrastania w świętości. Jesteśmy wezwani do korzystania z tego dobra i do pomnażania go w świecie, w którym żyjemy. Niech w tym dziele towarzyszy nam Boże błogosławieństwo."