ISIDORUS
Prawosławie: Metropolita CYRYL Nowym Patriarchą Rosji i Wszechrusi Drukuj
środa, 28 stycznia 2009, 16:09
Dodał: (Admin)
Wieczorem 27 stycznia 2009 r. w Soborze Chrystusa Zbawiciela na Lokalnym Soborze w Moskwie dokonano wyboru nowego Patriarchy Rosji i Wszechrusi. Zwierzchnikiem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej został wybrany dotychczasowy Metropolita Smoleński i Kaliningradzki - Cyryl.

Nowo wybrany Patriarcha urodził się 20 listopada 1946 roku w Leningradzie (obecnie Petersburg) w rodzinie duchownego. Po ukończeniu szkoły średniej w 1965 roku wstąpił do Leningradzkiego Seminarium Duchownego, a następnie Leningradzkiej Akademii Duchownej, którą z wyróżnieniem ukończył w 1970 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1969 roku. W latach 1971-74 był przedstawicielem Patriarchatu Moskiewskiego przy Światowej Radzie Kościołów w Genewie. Od 1974 do 1984 roku - Rektorem Leningradzkiej Duchownej Akademii i Seminarium. W 1976 roku przyjął świecenia biskupie, a w 1977 został podniesiony do godności arcybiskupa. W latach 1984-86 był arcybiskupem smoleńskim i wiaźmińskim, a od 1988 roku - arcybiskupem smoleńskim i kaliningradzkim. Od 1989 roku był przewodniczącym Wydziału Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego i stałym członkiem Świętego Synodu, kolegialnego organu przy patriarsze, na co dzień kierującego Cerkwią. W 1991 roku podniesiony do godności metropolity. Po śmierci patriarchy Aleksego II został tymczasowym zwierzchnikiem Cerkwi - strażnikiem tronu Patriarszego. Nowy Patriarcha w słowie skierowanym do zebranych zwrócił uwagę na trud posługi Patriarszej. Podkreślił, że jest to wielka i odpowiedzialna służba w której centralne miejsce zajmuje Krzyż Pański. Krzyż takich rozmiarów, które poznać i odczuć może tylko ten kto będzie Jego niósł. Na uroczystości intronizacji nowego Patriarchy Moskwy i Wszechrusi, która odbędzie się 1 lutego 2009 r. uda się Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony SAWA, Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, ks. Mitrata Mikołaja Lenczewskiego i hierodiakona Pawła (Tokajuka).

źródło: www.orthodox.pl