ISIDORUS
List biskupów polskich do Ojca Świętego Benedykta XVI Drukuj
sobota, 7 lutego 2009, 12:00
Dodał: (Admin)
Za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej Prezydium Episkopatu przekazało w dniu wczorajszym (6.02) Ojcu Świętemu list jedności. W imieniu wszystkich biskupów Prezydium – w skład którego wchodzą abp Józef Michalik, abp Stanisław Gądecki i bp Stanisław Budzik - przekazało Benedyktowi XVI „słowa wdzięczności za ostatnie gesty i kroki, w których wyraziła się troska Następcy św. Piotra o jedność Chrystusowego Kościoła”.

List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do Ojca Świętego

Warszawa, 6 luty 2009 r.

Umiłowany Ojcze Święty, W imieniu biskupów Konferencji Episkopatu Polski pragniemy przekazać Waszej Świątobliwości słowa wdzięczności za ostatnie gesty i kroki, w których wyraziła się troska Następcy św. Piotra o jedność Chrystusowego Kościoła. Otwarcie drzwi dla dialogu mającego na celu zakończenie bolesnego rozłamu jest aktem wielkiej odwagi i prawdziwie pasterskiej miłości, która pierwsza wychodzi na spotkanie i szuka dróg pojednania. Ufamy, że ten ojcowski gest spotka się z podobną gotowością i otwartością ze strony biskupów i wiernych Bractwa św. Piusa X i doprowadzi do przyjęcia przez nich bez zastrzeżeń całości nauczania i dyscypliny Kościoła, w tym Soboru Watykańskiego II oraz nauczania ostatnich Papieży. Odpowiadając na apel Ojca Świętego o modlitwę zapewniamy, że Kościół w Polsce nieustannie towarzyszy Następcy św. Piotra w Jego trosce o wszystkie Kościoły oraz modli się do Pana, aby każdy krok w kierunku pojednania wierzących w Chrystusa przynosił zamierzone owoce. Z wyrazami synowskiego oddania i w duchu gorącej modlitwy † Józef Michalik Metropolita Przemyski Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski † Stanisław Gądecki Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski † Stanisław Budzik Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

źródło: episkopat.pl