ISIDORUS
Szczecin: Bp. Andrzej Dzięga mianowany Arcybiskupem Metropolitą Szczecińsko-Kamieńskim Drukuj
sobota, 21 lutego 2009, 12:30
Dodał: (Admin)
W dniu 21 lutego 2009 r., Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Biskupa Andrzeja Dzięgę, dotychczasowego biskupa Diecezji Sandomierskiej, Arcybiskupem Metropolitą Szczecińsko-Kamieńskim. Ojciec Święty zlecił Ks. Arcybiskupowi Zygmuntowi Kamińskiemu posługę w charakterze Administratora Apostolskiego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej od chwili ogłoszenia nominacji następcy do czasu kanonicznego objęcia przez Arcybiskupa Nominata urzędu biskupa diecezjalnego w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Wiadomość ta została ogłoszona przez Arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego na dniu skupienia duchowieństwa archidiecezji w seminarium duchownym w Szczecinie o godz. 12.00 w sobotę 21 lutego br. Biskup Andrzej Dzięga urodził się 14 grudnia 1952 roku w Radzyniu Podlaskim w rodzinie rolniczej. W 1971 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, które ukończył przyjmując w 1977 roku święcenia kapłańskie z rąk bp. Jana Mazura. Po święceniach pracował w Diecezji Siedleckiej jako wikariusz parafialny w Malowej Górze i Radoryżu. W latach 1978-1980 był słuchaczem Zaocznego Studium Pastoralnego na KUL. W roku 1982 został skierowany do odbycia studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. Licencjat uzyskał w roku 1985 na podstawie rozprawy Proces ustny w prawie kanonicznym Katolickich Kościołów Wschodnich, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Edmunda Przekopa. W roku 1988 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy Recepcja myśli Giuseppe Chiovendy w kościelnym procesie ustnym przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Grzywacza. Od 1 września 1989 roku został skierowany do pracy naukowo-dydaktycznej w KUL. Przed otrzymaniem sakry biskupiej pełnił następujące funkcje kościelne: - 1987-1989: notariusz Sądu Biskupiego Siedleckiego; - 1989-1991: wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym Męczenników Podlaskich; - 1989-2002: sędzia Sądu Biskupiego Siedleckiego; - 1992-1995: Kanclerz Kurii Biskupiej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie; - 1993-2002: wikariusz sądowy Biskupa Drohiczyńskiego; - 1994-1997: Promotor Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej. W 1995 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Od 1998 roku jest profesorem KUL. Prowadzi zajęcia z zakresu kościelnego prawa procesowego oraz polskiego prawa rodzinnego. W latach 1996-2008 Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Procesowego. Od roku 1996 pełnił funkcję prodziekana, a później dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. 7 października 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go Biskupem Sandomierskim. Ingres do katedry sandomierskiej i święcenia biskupie odbyły się 24 listopada 2002 roku. Jako dewizę swojej posługi biskupiej przyjął słowa: Dominus Jezus (Panem jest Jezus). W Konferencji Episkopatu Polski pełni następujące funkcje: - Przewodniczący Rady Prawnej KEP; - Członek Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski; - Członek Rady Stałej KEP; - Członek Zespołu ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja; - Członek Komisji Mieszanej: Biskupi - Wyżsi Przełożeni Zakonni; - Członek Komisji Rewizyjnej; - Członek Rady ds. Rodziny.

źródło: www.szczecin.kuria.pl