ISIDORUS
Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich Drukuj
sobota, 9 maja 2009, 10:25
Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz)
Na ogłoszony na początku lutego Konkurs "Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich" wpłynęło 137 zgłoszeń – o 40% więcej niż w ubiegłym roku. Największa popularnością cieszyła się kategoria „Rewitalizacja” (40 zgłoszeń), „Obiekt turystyczny” (24) oraz turystyka transgraniczna i międzynarodowa (22). Podobnie jak w ubiegłym roku przoduje województwo śląskie (20 zgłoszeń). Dużo lepiej niż poprzednio wypadło województwo dolnośląskie (14) i łódzkie (12)
Opactwo Tynieckie
Opactwo Tynieckie
Kraków-Tyniec
Ogłoszenie zwycięzców – 7 Cudów Funduszy Europejskich nastąpiło 7 maja podczas II Forum Funduszy Europejskich w Warszawie. Zwycięstwo w konkursie to nie tylko prestiż w postaci pięknej statuetki wręczanej w świetle kamer i fleszy aparatów podczas uroczystej gali wieńczącej Forum Funduszy Europejskich. To także konkretne działania promujące zwycięzców w kraju i za granicą. Najlepsi mogą więc znowu liczyć na filmy, informacje w mediach, multimedialną wystawę „Polska pięknieje” oraz specjalną tablicę pamiątkową. Podobnie jak w ubiegłym roku, konkurs organizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez firmę Smartlink specjalizującą się w promocji Funduszy Europejskich i dobrych praktyk przy współpracy z Wydawnictwem Pascal, liderem rynku przewodników turystycznych. Nowa siedziba łódzkiego muzeum sztuki, odnowione opactwo benedyktynów w Tyńcu i Twierdza Gdańsk to trzy z siedmiu cudów Polski wyłonionych w konkursie "Polska pięknieje". Niespodzianek nie było: zwyciężyły projekty unikatowe w skali europejskiej. Za najlepiej zrewitalizowany zabytek uznano wyremontowane skrzydło opactwa benedyktynów w Tyńcu. Część opactwa, którą mnisi nazywają Wielką Ruiną, to dziś mieszanina resztek barokowych i gotyckich murów z np. żelbetonowym stropem z końca lat 90. W salach wystawienniczych Benedyktyńskiego Instytutu Kultury, który mieści się w odrestaurowanym skrzydle opactwa, można oglądać zabytkowe eksponaty: fragmenty romańskiej i gotyckiej kamieniarki czy elementy arkad pierwotnego krużganka klasztornego. - A mnisi nadal nazywają tę część opactwa Wielką Ruiną, ale już tylko z przyzwyczajenia - cieszą się w Tyńcu. Nagrody odebrały też: władze Ustronia w woj. śląskim za program rozwoju i promocji produktów turystycznych i kulturowych ("Najlepszy produkt promocyjny"), Urząd Miejski w Ostródzie na Warmii i Mazurach - za zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Drwęckiego (w kategorii "Turystyka aktywna"), władze Uniejowa nad Wartą, które zbudowały baseny z wodą termalną ("Turystyka na obszarach wiejskich") i Centrum Kultury w Lublinie za zorganizowanie Jarmarku Jagiellońskiego, nagrodzonego w kategorii "Turystyka międzynarodowa". Nagrodzone projekty trafią do albumu promującego Polskę w Europie. Była to druga edycja konkursu. Zgłoszono do niego aż 137 projektów współfinansowanych przez Unię.

artykuł sporządzono na podstawie następujących źródeł: Gazeta Krakowska www.polskapieknieje.pascal.pl