ISIDORUS
Nominacja biskupa pomocniczego w Kielcach Drukuj
sobota, 18 grudnia 2004, 19:34
Dodał: (Admin)
Jan Paweł II mianował księdza Kazimierza Gurdę biskupem pomocniczym diecezji Kieleckiej. Biskup nominat ma 51 lat. Od 1998 roku jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.
Bp Kazimierz Gurda
Bp Kazimierz Gurda
Biskup nominat Kazimierz Gurda urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1978 z rąk biskupa Jana Jaroszewicza. Pracował jako wikariusz w Pińczowie i w Bielinach. W roku 1981 rozpoczął studia specjalistyczne z patrologii w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie, zwieńczone doktoratem w roku 1988. We wrześniu 1989 roku został mianowany wykładowcą patrologii i języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a w grudniu tegoż roku ojcem duchownym. W czerwcu 1996 roku został proboszczem w parafii św. Józefa w Zagnańsku, pozostając wykładowcą patrologii w seminarium. Wraz z biskupem-nominatem Kazimierzem Gurdą Episkopat Polski liczy obecnie 127 biskupów, w tym 60 pomocniczych.