ISIDORUS
Charita pro postižené povodněmi Drukuj
wtorek, 7 lipca 2009, 10:53
Dodał: (Admin)
Na sbírkovém kontě Charity ČR určeném na pomoc obětem povodní se sešly téměř tři miliony korun. Na pomoc postiženým povodněmi lze nyní přispět i prostřednictvím DMS VELEHRAD na číslo 87777. Na sbírkovém kontě (číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906), které bylo vyhlášeno 25. června 2009, je k 4. 7. 2 999 526 Kč.

Z vybrané částky již 400 000 Kč putovalo Charitám v Ostravě, Olomouci a Českým Budějovicím na nákup pomůcek pro úklid, nářadí, stavebních pomůcek, desinfekce apod. V každé z těchto Charit působí koordinátor povodňové pomoci. ,,Vybrané prostředky jsou použity v současné době na akutní fázi pomoci, do budoucna budeme dlouhodobě pomáhat při obnově zničených obydlí a to především lidem v sociální tísni," říká ředitel Charity ČR Oldich Haičman. Obcím, které zasáhla velká voda, pomůže také interaktivní charitativní sbírka konaná během Dnů dobré vůle na Velehradě ve dnech 4. a 5. července. Přispět lze zasláním DMS VELEHRAD na číslo 87777. Výtěžek bude pak rozdělen rovným dílem mezi čtyři neziskové organizace.

Zdroj: Charita