ISIDORUS
Czechy: Ojciec Święty już na Czeskiej Ziemi Drukuj
sobota, 26 września 2009, 12:06
Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz)
Praga - Na ruzyńskim lotnisku w Pradze wylądował samolot włoskich linii, który przywiózł do Republiki Czeskiej Papieża Benedykta XVI. Ojciec Święty w Republice Czeskiej spędzi trzy dni. Dwa dni w Pradze, w niedzielę przybędzie do Brna - stolicy Moraw. "Zbývá mi jen zopakovat díky vám všem a říci, že jsem se opravdu velmi těšil na tyto dny mezi vámi v České republice, kterou hrdě nazýváte "země česká, domov můj". Srdečné díky." "Pozostaje mi tylko jeszcze raz powtórzyć Wam wszystkim i powiedzieć, że naprawdę bardzo się cieszyłem, że spędzę te dni między Wami w Republice Czeskiej, którą dumnie nazywacie "ziemia czeska, mój dom". Serdeczne dzięki."

/fragment przemówienia Benedykta XVI na lotnisku w Pradze/


Sanktuarium Praskiego Jezulatka
Sanktuarium Praskiego Jezulatka
Kościół NMP Zwycięskiej w Pradze
Podczas przemówienia na lotnisku Papież Benedykt XVI rozpoczął słowami w języku czeskim : "Mám velikou radost, že dnes mohu být v České republice (...)" (Bardzo się cieszę, że dziś mogę być w Republice Czeskiej).
Późnym popołudniem Benedykt XVI spotkał się z prezydentem Republiki Czeskiej - Vaclavem Klausem. Ojscie Święty w prezencie dla Prezydenta przywiózł mozaikę ze św. Wacławem - Patronem Czech, natomiast od Prezydenta Czech otrzymał w prezencie pulpit do fortepianu firmy Petrof, misę z dwoma świecznikami z huty szkła Moser z osobistym monogramem Papieża. Szczególnym prezentem jaki otrzymał Ojciec Święty również od prezydenta Czech był koncert Czeskiej Filharmonii, która zagrała i zaśpiewała Te Deum, opus 103 Antonína Dvořáka. Udział w koncercie poza Watykanem nie należy do codziennych zwyczajów Papieża.
O 12:30 Ojciec Święty przybył pod kościół NMP Zwycięskiej. Został tam przywitany przez prezydenta Pragi, od którego otrzymał w darze symboliczny klucz od bram miasta Pragi. Po przywitaniu się z ojcami karmelitami i wierzącymi oczekującymi na Ojca Świętego w świątyni, Benedykt XVI modlił się przed figurką Praskiego Jezulatka w języku włoskim, przypominając, że Jezus narodził się w biednej rodzinie jednocześnie prosząc o opiekę nad wszystkimi biednymi dziećmi. Po odmówionej modlitwie Ojciec Święty przekazuje Praskiemu Jezulatku w darze złota koronę. Po przywitaniu przez przewodniczącego episkopatu Czech i Moraw abpa. Graubnera, Ojciec Święty przemawia do zebranych w świątyni oraz przed nią wiernych. Poleca opiece Praskiego Jezulatka wszystkie rodziny z dziećmi, rodziny w kryzysie, z chorymi dziećmi i prosi o modlitwę za nie przed obliczem Świętej Figurki Praskiego Jezulatka. Na zakończenie Benedykt XVI wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w świątyni odmówił w języku czeskim Modlitwę Pańską "Ojcze nasz" oraz udzielił uroczystego błogosławieństwa.

"Dzieci są przyszłością i nadzieją ludzkości" /Benedykt XVI do rodzin w sanktuarium Praskiego Jezulatka/

Treść przemówienia w Sanktuarium Praskiego Dzieciątka Jezus - Jezulatka >>>
Praskie Jezulatko
Praskie Jezulatko
W szatkach królewskich przywita Benedykta XVI
W stolicy Czech Papież pozdrowi wierzących przy kościele NMP Zwycięskiej u Ojców Karmelitów, gdzie pomodli się przed znaną na całym świecie figurką Praskiego Dzieciątka Jezus (Praskie Jezulatko). Z sanktuarium pojedzie do nuncjatury apostolskiej, natomiast późniejszym popołudniem spotka się z prezydentem Czech oraz najważniejszymi politykami republiki.

Modlitwa Benedykta XVI przed figurką Praskiego Jezulatka

Panie Jezu, widzimy Cię tu jako Dziecię i wierzymy, że jesteś Synem Bożym, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi. Podobnie jak w Betlejem, także i my wraz z Maryją, Józefem, aniołami i pasterzami oddajemy Ci pokłon i uznajemy Cię za naszego jedynego Zbawiciela. Stałeś się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Daj nam, byśmy nigdy nie zapominali o ubogich i cierpiących. Czuwaj nad naszymi rodzinami. Błogosław wszystkie dzieci świata i spraw, by wśród nas królowała zawsze miłość, którą nam przyniosłeś i która czyni życie bardziej szczęśliwym. Spraw Jezu, by wszyscy uznali prawdę Twego Narodzenia i aby wszyscy poznali, że przyszedłeś przynieść całej rodzinie ludzkiej światło, radość i pokój. Ty jesteś Bogiem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.