ISIDORUS
Czechy: Pierwszy dzień pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Republiki Czeskiej w skrócie Drukuj
sobota, 26 września 2009, 23:00
Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz)
Ojciec Święty Benedykt XVI w dniu dzisiejszym przybył z trzydniową wizytą apostolską do Czech. Jest to 13 podróż podczas trwającego pontyfikatu. Poniżej przedstawimy, jak wyglądał pierwszy dzień wizyty w Czechach przytaczając najciekawsze fragmenty wypowiedzi skierowanych do władz Państwa i wiernych.
11:34 - Ojciec Święty Benedykt XVI wychodzi z samolotu AlItalia na lotnisku w Pradze Ruzyni. 11:43 - Prezydent Republiki Czeskiej oficjalnie wita Benedykta XVI w Czechach. W słowach skierowanych do Ojca Świętego wspomina pielgrzymki Jego poprzednika - Jana Pawła II oraz zwraca szczególną uwagę na to, że obecna pielgrzymka ma miejsce w wyjątkowym czasie, mianowicie w 20 rocznicę upadku komunizmu w Czechach. "Witamy jednego z największych intelektualistów światowych i autorytet" - tak określił postać Benedykta XVI Prezydent Czech przy powitaniu na lotnisku. 11:47 - Papież pozdrawia zgromadzonych rozpoczynając swoją wypowiedź w języku czeskim: "Mám velikou radost, že dnes mohu být v České republice (...)" (Bardzo się cieszę, że dziś mogę być w Republice Czeskiej). "Przychodzę, aby razem z Wami wezwać chrześcijańskie społeczeństwo, aby kontynuowało rozwiązywanie problemów XXI wieku."
Ojciec Święty pozdrawia zebrane tłumy przed Sanktuarium
Ojciec Święty pozdrawia zebrane tłumy przed Sanktuarium
fot. Ł. Struk
12:28 - Ojciec Święty przyjeżdża pod Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej - Praskie Jezulatko. Przed kościołem oczekuje na Benedykta tłum ludzi, który krzyczy "Niech żyje Papież" - w języku czeskim, słowackim jak również i polskim. 12:30 - Przed wejściem do Sanktuarium wita Ojca Świętego Prezydent miasta Pragi i wręcza symboliczny klucz od bram miasta. Następuje przywitanie z przeorem klasztoru Ojców Karmelitów, którzy opiekują się Sanktuarium i Ojciec Święty wchodzi do świątyni. 12:45 - Ojciec Święty kieruje się do ołtarza, w którym jest umieszczona Figurka Praskiego Dzieciątka Jezus, tzw. Praskie Jezulatko, podchodząc do zgromadzonych dzieci i ich rodziców, pozdrawiając i obdarowując uśmiechem i błogosławieństwem. Po krótkiej ciszy modli się następującymi słowami w języku włoskim: Panie Jezu, widzimy Cię tu jako Dziecię i wierzymy, że jesteś Synem Bożym, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi. Podobnie jak w Betlejem, także i my wraz z Maryją, Józefem, aniołami i pasterzami oddajemy Ci pokłon i uznajemy Cię za naszego jedynego Zbawiciela. Stałeś się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Daj nam, byśmy nigdy nie zapominali o ubogich i cierpiących. Czuwaj nad naszymi rodzinami. Błogosław wszystkie dzieci świata i spraw, by wśród nas królowała zawsze miłość, którą nam przyniosłeś i która czyni życie bardziej szczęśliwym. Spraw Jezu, by wszyscy uznali prawdę Twego Narodzenia i aby wszyscy poznali, że przyszedłeś przynieść całej rodzinie ludzkiej światło, radość i pokój. Ty jesteś Bogiem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Po modlitwie Papież pozostawia w darze Praskiemu Jezulatku koronę. Ta, która współcześnie ozdabia Jezulatko, była wykonana w latach 1810 - 1820. Oprócz niej ma jeszcze jedną z 1767 roku. Obie pochodzą od praskich złotników. Królewską koronę, która podarował Papież, ozdabia osiem muszli, które są symbolem św. Augustyna. Pod krzyżykiem korony jest napis z datą złożenia daru przez Papieża. Na koronie znajdują się również najprawdziwsze perły i granaty. 12:50 - Papieża wita przewodniczący episkopatu Czech i Moraw oraz ołomuniecki arcybiskup Jan Graubner: "Svatý otče, jménem biskupské konference vás vítám u nás. Máme otevřená srdce a chce naslouchat vašim slovům." (Ojcze Święty, w imieniu konferencji episkopatu Czech witam Was u nas. Mamy otwarte serca i chcemy wsłuchiwać się w Twoje słowa). 13:00 - Ojciec Święty zwraca się do zgromadzonych w świątyni rodzin i dzieci. Cały tekst przemówienia jest dostępny tutaj >>> Po przemówieniu następuje Modlitwa Pańska prowadzona przez Papieża w języku czeskim oraz błogosławieństwo wiernych.
Po modlitwie w Sanktuarium Praskiego Jezulatka
Po modlitwie w Sanktuarium Praskiego Jezulatka
fot. Ł. Struk
13:08 - Papież w papamobile przejeżdża ulicami Pragi do Nuncjatury Apostolskiej. 16:35 - Trwa prywatne spotkanie Benedykta XVI z prezydentem Republiki Czeskiej - Vaclavem Klausem. 17:08 - Przy dźwięku fanfar Benedykt XVI wraz z prezydentem Vaclavem Klausem i jego małżonką Livią wstępują do jednej z najpiękniejszych i najbogatszych sal Pałacu Królewskiego na Hradczanach - sali Hiszpańskiej, gdzie ponownie oficjalnie Benedykt XVI zostaje przywitany, a w prezencie otrzymuje koncert Czeskiej Filharmonii, która zagrała i zaśpiewała Te Deum, opus 103 Antonína Dvořáka. 17:50 - Po zakończeniu koncertu Ojciec Święty wygłasza przemówienie do wszystkich zgromadzonych gości, wśród których są biskupi, politycy i ważne osobistości Czech. "Przedstawiciele życia społecznego mieli by oprzeć się partykularnym i lobbistycznym interesom, nie mieli by się bać mówić prawdę, nie przestawali w poszukiwaniu dialogu i duchowej głębi codziennego ludzkiego życia. W końcu prawda zwycięży, nie poprzez przemoc, ale poprzez przekonanie, bohaterskim świadectwem mężczyzn i kobiet o mocnych zasadach. Prawda zwycięży poprzez szczery dialog, który stawia na pierwszym miejscu dobro społeczne a odwraca od prywatnych interesów." Wypowiedź Benedykta XVI została nagrodzona długimi oklaskami.
Miłość Chrystusa jest naszą siłą
Miłość Chrystusa jest naszą siłą
Logo spotkania z wiernymi w Czechach
17:55 - Z Sali Hiszpańskiej zamku królewskiego Benedykt XVI udał się do katedry świętych Wita, Wacława i Wojciecha, gdzie uczestniczył w Modlitwie Liturgicznej Kościoła - nieszporach. W modlitwie uczestniczą kapłani, diakoni, klerycy seminariów oraz siostry zakonne. Na spotkanie przybyły m.in. siostry klaryski z klasztoru kontemplacyjnego, siostry trapistki i trapiści. Zwracając się do czeskich duszpasterzy, Benedykt XVI nawiązał do heroicznego świadectwa czeskich świętych począwszy od średniowiecza aż po czasy najnowsze. Wskazał, że było ono możliwe dzięki ścisłej więzi z Chrystusem, co jest aktualne także i dziś.