ISIDORUS
Słowacja: przybywa kapłanów Drukuj
poniedziałek, 20 czerwca 2005, 10:00
Dodał: (Admin)
Słowacja ma 80 nowych kapłanów. Wyświęcili ich biskupi z sześciu diecezji katolickich i jednej greckokatolickiej Wśród neoprezbiterów znalazło się 16-tu zakonników. W słowackich parafiach trwa dziękczynienie za ten dar dla Kościoła.
Święcenia kapłańskie
Święcenia kapłańskie
Tradycyjnie już, każdy z neoprezbiterów otrzymał list od wspólnoty "Rodzina Niepokalanej" i zapewnienie, że sześćset tysięcy jej członków - ludzi chorych i niepełnosprawnych wspiera ich kapłaństwo modlitwą i ofiarą. Kapłanów pozdrowił też, kończący swoje posługiwanie w diecezji Nitra kardynał Jan Chryzostom Korec, który przez 16 lat od czasu odnowienia seminarium w Nitrze po upadku komunizmu, wyświęcił 210 nowych kapłanów - "nie jesteśmy zbędni, ani nigdy nie będziemy - powiedział - Kościół i naród nas potrzebują". autor: ks. St. Ługowski, Słowacja