ISIDORUS
Tydzień Miłosierdzia: Otoczmy troską życie Drukuj
niedziela, 4 października 2009, 9:00
Dodał: (Admin)
Od 4 do 10 października w całej Polsce obchodzony będzie 65 Tydzień Miłosierdzia. Każdego dnia organizatorzy zapraszają na wspólną modlitwę i refleksję w kościołach parafialnych różne grupy osób.
Historia Tygodni Miłosierdzia
Jezu Ufam Tobie
Jezu Ufam Tobie
Z inicjatywą obchodzenia Dni, a potem Tygodnia Miłosierdzia wystąpił 23 lutego 1937 r. ogólnopolski zjazd dyrektorów diecezjalnych Caritas. Tradycja organizowania Tygodnia Miłosierdzia, który miał na celu zwrócenie uwagi na palące problemy społeczne i mobilizowanie społeczności wiernych do zaradzania im, została przerwana przez II wojnę światową. Zaraz po jej zakończeniu, w 1945 r., wznowiono zwyczaj organizowania Tygodnia Miłosierdzia na początku października i nieprzerwanie, także w czasie gdy władze komunistyczne zlikwidowały Caritas kościelną (1950 r.) i zakazały działalności organizacjom charytatywnym, tradycja ta jest kultywowana. Tygodnie Miłosierdzia odegrały ważną rolę w kształtowaniu postaw solidarności z ubogimi i potrzebującymi wsparcia oraz były okazją do wspólnotowego i indywidualnego praktykowania czynnej miłości bliźniego. Każdy z przeżywanych w parafiach oraz diecezjach Tygodni miał swój temat i zwracał uwagę na konkretne problemy, z jakimi borykają się najsłabsze grupy społeczne. Był też okazją do zbiórki pieniędzy, żywności, odzieży lub innych rzeczy z przeznaczeniem dla ubogich. W wielu parafiach wiejskich przekazywano płody rolne, które trafiały do jadłodajni Caritas lub służyły do przygotowania paczek żywnościowych. Ten zwyczaj jest praktykowany również dzisiaj (np. Poznań). Obecnie nad Tygodniami Miłosierdzia czuwa Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski, która zajmuje się przygotowaniem materiałów homiletyczno-liturgicznych oraz promocją ich we wszystkich parafiach w Polsce. Obecnie obchodzone we wspólnotach parafialnych i placówkach Caritas Tygodnie Miłosierdzia koncentrują się na propagowaniu idei miłosierdzia chrześcijańskiego, uwrażliwianiu sumień na potrzeby bliźnich, promocji wolontariatu w parafiach i szkołach oraz akcentowaniu palących problemów społecznych. Dlaczego „Otoczmy troską życie”? Hasło tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia: „Otoczmy troską życie”, zaproponowane przez Komisję Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski, wpisuje ten tydzień w całoroczną służbę Kościoła w Polsce o życie. Celem tegorocznego Tygodnia jest ukazanie piękna i bogactwa życia we wszystkich jego wymiarach. Uznanie życia za dar Boży winno prowadzić do troski o nie na każdym jego etapie, niezależnie od sprawności czy niepełnosprawności, której człowiek doświadcza. Organizatorzy chcieliby zwrócić uwagę na najważniejsze momenty życia: narodziny, integralny rozwój, śmierć. Pragną zachęcić do przeciwstawienia się cywilizacji śmierci, której wyrazem jest zanik poszanowania godności życia ludzkiego, przemoc, hedonistyczne podejście do ciała, pozbawienie życia wymiarów nadprzyrodzonych. Zwrócenie uwagi na konieczność obrony życia ludzkiego we wszystkich jego wymiarach - nie tylko fizycznym, ale moralnym, intelektualnym i religijnym - jest jednym z najważniejszych zadań Kościoła w Polsce. Staje się celem tym pilniejszym, im bardziej nasilają się zagrożenia życia. Nie chodzi tylko o pojedyncze sytuacje, w których jest ono ranione lub niszczone, ale o utrwalanie się pewnej mentalność przeciwko niemu. Wyraża się ona w nasilającej się propagandzie aborcji i eutanazji, zagubieniu nadprzyrodzonego sensu oraz wartości życia człowieka, manipulacjach naukowych i technicznych, jakim poddawane są jego początki. Dla Caritas w Polsce Tydzień Miłosierdzia będzie dziękczynieniem za kilkanaście „Okien życia”, które powstały jako alternatywa dla porzucania lub uśmiercania noworodków. W pierwszym takim - w Krakowie - ocalało już 14 dzieci. Ostatnie „Okno życia” zostało otwarte w Piotrkowie Trybunalskim. Trwają intensywne prace do założenia „Okna życia” w Sosnowcu. Patronem 65 Tygodnia Miłosierdzia jest św. Franciszek z Asyżu, człowiek pokorny, ubogi i prosty. Jego postawa inspiruje do miłości bliźniego nie tylko jego naśladowców w zakonach franciszkańskich, ale także wiernych świeckich. Franciszek zwraca uwagę na troskę o przyrodę, o obronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami i bezmyślnym niszczeniem. Stąd też bardzo mocno w tym roku podkreśla się związek kwestii ekologicznej z troską o człowieka. Program 65 Tygodnia Miłosierdzia Każdego dnia organizatorzy zapraszają na wspólną modlitwę i refleksję w kościołach parafialnych różne grupy osób. Niedziela będzie dniem modlitwy dziękczynnej za życie, postrzegane jako dar Boga, który trzeba przyjąć z wdzięcznością i rozwijać w jego wszystkich wymiarach. Chodzi o ukazanie wielkości i piękna tego daru oraz podkreślenie moralnego nakazu troski o niego. Tematem poniedziałkowej refleksji stanie się problem choroby, starości i umierania. Wolontariusze pomagający chorym i starszym, pracownicy służby zdrowia oraz duszpasterze chorych będą zastanawiać się nad tym, w jaki sposób być blisko tych, którzy cierpią, by przełamać poczucie osamotnienia i bezradności wobec cierpienia fizycznego i duchowego. Wtorek ma stać się dniem modlitwy za ofiary wypadków drogowych oraz za kierowców i pieszych. Modlitwą chcemy otoczyć policjantów i strażaków, przedstawicieli straży miejskiej i ratowników medycznych. Organizatorzy Tygodnia pragną uwrażliwić wszystkich na konieczność poszanowania przepisów drogowych oraz kulturalnego zachowania kierowców. Chcą również zwrócić uwagę na problem nietrzeźwości kierowców oraz - coraz częstsze, niebezpieczne zjawisko - prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków. W środę tematem wiodącym będzie moralny i duchowy wymiar życia człowieka. Chodzi o zwrócenie uwagi na to, że ma ono charakter nadprzyrodzony i winno być przeżywane w perspektywie wieczności. Na spotkania czwartkowe zaproszeni są szczególnie narzeczeni i małżonkowie. Jest to dzień dziękczynienia za powołanie do życia małżeńskiego, za miłość w rodzinie. Piątek będzie dniem ekspiacji za grzechy przeciwko życiu oraz zwrócenia uwagi na sytuację dzieci w rodzinach. Stąd też do udziału we Mszy św. i spotkaniach organizowanych w tym dniu zaproszeni są rodzice, dziadkowie i dzieci. W ostatnim dniu Tygodnia Miłosierdzia w centrum uwagi znajdą się ludzie młodzi: gimnazjaliści i starsza młodzież. Będzie to dzień modlitwy o wolność od nałogów, czystość serca i miłość do życia w pełnym wymiarze. Imprezy organizowane w Tygodniu Miłosierdzia 65 Tydzień Miłosierdzia rozpocznie Msza św. radiowa odprawiona w kościele św. Krzyża w Warszawie. Biskupi diecezjalni zainaugurują Tydzień Miłosierdzia w swoich diecezjach Mszą św. w katedrze lub w placówkach Caritas. Tradycyjnie skierują również list pasterski do wiernych, zwracając uwagę na problematykę Tygodnia. Caritas diecezjalne oraz Caritas parafialne zorganizują w tym czasie spotkania modlitewne dla swoich pracowników i wolontariuszy, dni skupienia oraz rekolekcje. Popularną formą świętowania są festyny. Zaplanowała je m.in. Caritas poznańska, łódzka i warszawska. Caritas parafialne będą miały okazję do zaprezentowania swej działalności i przeprowadzenia kwesty w parafiach na rzecz ubogich. Jednym z wydarzeń związanych z Tygodniem Miłosierdzia będzie uroczystość nadania przez Katolicki Uniwersytet Lubelski doktoratu honoris causa ks. kard. Paulowi Josefowi Cordesowi, przewodniczącemu Papieskiej Rady „Cor Unum”, za działalność charytatywną oraz propagowanie idei miłosierdzia chrześcijańskiego. Kardynał od 1995 r. w imieniu Ojca Świętego koordynuje dzieła charytatywne Kościoła.

KS. ZBIGNIEW SOBOLEWSKI Echo Katolickie 40/2009

Powyższy artykuł publikujemy dzięki uprzejmości Oficyny Wydawniczej wydającej tygodnik "Echo Katolickie". Ten oraz inne ciekawe artykuły i felietony, można przeczytać w najnowszym numerze tygodnika (nr 40).

POLECAMY: www.EchoKatolickie.pl