ISIDORUS
Celostátní setkání animátorů seniorů Drukuj
czwartek, 8 października 2009, 21:09
Dodał: Veronika Čepelková (Veronika)
Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové v tomto roce opět srdečně zve na již IV. ročník Celostátního setkání animátorů seniorů, které se koná ve dnech 12. – 13. 11. 2009 v Hradci Králové.

foto: T.Kaniewski
Celostátní setkání animátorů seniorů je setkání lidí z celé ČR, kteří pracují se seniory na diecézní úrovni, ve farnostech, v charitních, sociálních i zdravotnických zařízeních a také těch, kdo se o problematiku lidí seniorského věku zajímají a mají zájem aktivně se zapojovat především v pastorační práci se seniory. Mezi hlavní cíle akce patří: každoroční formační podpora animátorů seniorů z celé ČR prostřednictvím přednášek s odborníky, vzájemná komunikace a výměna zkušeností účastníků, reflexe získaných poznatků a povzbuzení pro další nebo novou práci. IV. ročník setkání animátorů seniorů na celostátní úrovni se koná ve dnech 12. – 13. 11. 2009 v Hradci Králové v budově Adalbertina na třídě ČSA. Program sestává z odborných přednášek, bohoslužby s biskupy, benefičního koncertu, předprogramu Moses a závěrečné besedy. Záštitu nad celou akcí převzal, stejně jako v letech minulých, arcibiskup Mons. ThLic. Karel Otčenášek, dále primátor města Hradec Králové Ing. Otakar Divíšek, člen rady Královéhradeckého kraje Ing. Miroslav Uchytil a Národní centrum pro rodinu. Pro tento ročník bylo zvoleno motto z Matoušova evangelia: „Já jsem s vámi po všecky dny.“ (Mt 28,20) Program setkání je následující: Čtvrtek 12. 11. Adalbertinum – Velký sál 8:30 – 9:45 – registrace 9:00 – 9:45 – předprogram Moses (MOdlitba animátorů za SEniory a Službu) 9:45 – 10:00 – zahájení 10:00 – 11:00 – 1. přednáška – doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.: Kým je animátor seniorů? 11:00 – 11:15 – přestávka 11:15 – 12:15 – 2. přednáška – PhDr. Jaroslav Šturma: K otázkám psychologie seniorského věku 12:15 – 13:15 – oběd 13:30 – 14:30 – 3. přednáška: ThLic. Tomáš Holub Th.D.: Eucharistie – Boží přítomnost pro nás 14:30 – 14:45 – přestávka 14:45 – 15:45 – 4. přednáška – Mgr. Marek Orko Vácha Ph.D.: Eutanázie jako civilizační choroba 15:45 – 17:45 – přestávka 17:45 – 18:45 – večeře od 19:30 – benefiční koncert Zory Jandové a Zdenka Merty „Fifty – fifty“ (výtěžek bude věnován Domu sociálních služeb pro seniory Na Kropáčce v Hradci Králové) Pátek 13. 11. Katedrála Sv. Ducha 8:30 – 9:30 – mše sv. v katedrále Sv. Ducha – hlavní celebrant Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický, koncelebrují další biskupové a kněží Adalbertinum – Velký sál 10:00 – 11:00 – 5. přednáška – prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc: Čas a co s ním? 11:00 – 11:15 – přestávka 11:15 – 12:15 – 6. přednáška – doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.: Ježíš a nemoc 12:15 – 13:15 – oběd 13:15 – 14:15 – Závěrečná beseda: Animátor společenství jako bratr (či sestra) ve víře aneb: Co mne na setkání oslovilo a jak to mohu využít ve svém společenství? Moderuje Ing. Mgr. Marie Zimmermannová Informace, přihlášky, objednávky plakátu: Biskupství královéhradecké Diecézní centrum pro seniory Velké náměstí 35 500 01 Hradec Králové tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328 email: animatori@diecezehk.cz; www.animatori.cz (online přihláška, aktuality, základní informace,....) Skype: animatori-CR Uzávěrka doručení přihlášek a plateb Do 23. 10. 2009 Pro všechny, kteří si spolu s účastí (stravou) objednávají také ubytování Do 5. 11. 2009 Pro ty, kteří přihlašují pouze účast se stravou nebo bez stravy