ISIDORUS
Czechy: synod zakończony Drukuj
wtorek, 19 lipca 2005, 0:00
Dodał: (Admin)
O aktywne zaangażowanie chrześcijan w rozwiązywanie najbardziej bolesnych problemów współczesnego świata zaapelowali uczestnicy Synodu Plenarnego Kościoła Katolickiego w Czechach. Podkreślili oni jednocześnie znaczenie zdrowej rodziny dla budowania społeczeństwa. Obrady pierwszego od 150 lat synodu zakończyły się uroczystą Eucharystią 10 lipca w Velehradzie. Obrady synodalne przebiegały pod hasłem: "Nie dajmy sobie zabrać przyszłości".
Widok na katedrę śś Wita, Wacława i Wojciecha w Pradze
Widok na katedrę śś Wita, Wacława i Wojciecha w Pradze
Synod Plenarny Kościoła Katolickiego w Czechach został zwołany przez Konferencję Czeskiego Episkopatu w 1997 roku. Obradował z przerwami 2 lata. Prace synodu odbywały się w 8 komisjach. Uczestniczyło w nich 117 ojców synodalnych - w tym 19 biskupów z przewodniczącym synodu kard. Miloslavem Vlkiem. Udział brali także delegaci świeccy, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i eksperci z różnych dziedzin. Synod wypracował dokument "Życie, a posłanie chrześcijan w Kościele i w świecie," który zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską. Uwzględnia on problemy katolików i całego społeczeństwa czeskiego. Najważniejsze z nich to ateizm, konsumpcjonizm, rozpad rodziny, ujemny przyrost naturalny, brak etyki pracy i aż 10% bezrobocie. Głównym owocem synodu nie jest jednak samo wypracowanie dokumentu, ale ożywienie zainteresowania i odpowiedzialności katolików za Kościół i społeczeństwo. o. Piotr Krysztofiak OP