ISIDORUS
Kraków: Nuncjusz Apostolski Abp Józef Kowalczyk - nowym Prymasem Polski Drukuj
sobota, 8 maja 2010, 12:00
Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz)
W południe w Krakowie odczytano dekret Ojca Świętego Benedykta XVI ustanawiający ks. abpa Józefa Kowalczyka - Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, nowym arcybiskupem gnieźnieńskim i jednocześnie Prymasem Polski.
Abp Józef Kowalczyk
Abp Józef Kowalczyk
Prymas Polski
2 maja br. w kościołach na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej odczytano list dotychczasowego Prymasa Polski ks. abpa Henryka J. Muszyńskiego, w którym dziękuje "wszystkim za wsparcie, modlitwy i wszelkie objawy życzliwości oraz wieloraką pomoc". Arcybiskup H. Muszyński jednocześnie zwraca się do wszystkich wiernych z prośbą: "Jak wiadomo, czas mojej przedłużonej posługi dobiega końca. Można się spodziewać, że niebawem zostanie przysłany przez Ojca Świętego mój następca. Proszę Was, przyjmijcie go otwartym sercem, w duchu wiary, jako posłanego przez samego Chrystusa, który zapewnił Apostołów: „Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam” (J 20,21)." Z pełną treścią listu można zapoznać się na stronie internetowej Archidiecezji Gnieźnieńskiej www.archidiecezja.pl. Abp Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 r. w Jadownikach Mokrych koło Tarnowa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1962 r. w Olsztynie. Studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Rzymie, gdzie później wiele lat pracował, m.in. w Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów. Po wznowieniu 17 lipca 1989 r. stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską został mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce i podniesiony do godności arcybiskupa tytularnego Heraklei. Święcenia biskupie przyjął 20 października 1989 r. w Bazylice św. Piotra z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. Honorowy tytuł prymasa Polski został decyzją Ojca Świętego przywrócony arcybiskupowi gnieźnieńskiemu 19 grudnia 2009 r. Wówczas przejął go od kard. Józefa Glempa, który dzień wcześniej ukończył 80 lat, abp Henryk Muszyński. Nowy Statut Konferencji Episkopatu Polski, który wszedł w życie 7 października ub. r., podkreśla przysługujące prymasowi Polski honorowe pierwszeństwo wśród biskupów polskich. Prymas jest również z urzędu członkiem Rady Stałej. POLECAMY: Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską"Totus Tuus Poloniae populus"Nowy Prymas Czech i Moraw