ISIDORUS
Papież o służbie prawdzie wobec zagrożeń "mentalności wirtualnej” i kryzysu wiary Drukuj
czwartek, 7 października 2010, 20:31
Dodał: (Admin)
Rozwój nowych technologii zdaje się kwestionować rolę tradycyjnych mediów – stwierdził Papież, przyjmując uczestników Światowego Kongresu Prasy Katolickiej. W tym czterodniowym spotkaniu, zorganizowanym przez Papieską Radę ds. Środków Społecznego Przekazu, wzięli udział pracownicy dzienników, tygodników i innych czasopism oraz portali internetowych z 85 krajów. Benedykt XVI podkreślił specyfikę prasy katolickiej. Jest to słowo pisane, oddziałujące w zglobalizowanym społeczeństwie, w którym mnożą się anteny satelitarne. Równocześnie musi mieć charakter katolicki, co wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością. Dziennikarz katolicki ma dążyć do prawdy. Dominacja obrazu wiążąca się z rozwojem nowych technologii zagraża dziś myleniem rzeczywistości z tym, co wirtualne, i w konsekwencji obojętnością na prawdę. Relacjonowane wydarzenia odbierane są jako widowisko, a nie okazja do refleksji. Schodzi wtedy na dalszy plan autentyczna promocja człowieka. Dziennikarze kierujący się wiarą mają tu ważną misję.

„Chrześcijanie nie mogą nie brać pod uwagę kryzysu wiary, jaki dotknął społeczeństwo, czy po prostu ufać, że przekazywane przez wieki dziedzictwo wartości będzie nadal inspirować i kształtować przyszłość rodziny ludzkiej – powiedział Papież. – Szkodliwą okazała się idea, by «żyć, jakby Boga nie było». Świat, choć brak mu sił, by wierzyć, potrzebuje raczej «życia, jakby Bóg był». W przeciwnym razie wytwarza tylko « nieludzki humanizm». Kto pracuje w środkach przekazu, winien podchodzić do spraw świata, na szczycie skali wartości stawiając zawsze Boga. Czasy, w których żyjemy, choć mają w sobie dużo dobra, bo historią kieruje Bóg i Jego odwieczny plan coraz bardziej się ujawnia, naznaczone są też wielu cieniami. Waszym, jako pracowników prasy katolickiej, zadaniem jest pomóc współczesnemu człowiekowi kierować się w stronę Chrystusa, jedynego Zbawiciela, i zachować na świecie płomień nadziei, by żyć godnie dzisiaj i odpowiednio budować przyszłość” – zachęcał Benedykt XVI.