ISIDORUS
Jan Paweł II Błogosławionym Kościoła Rzymsko-Katolickiego Drukuj
niedziela, 1 maja 2011, 11:00
Dodał: (Admin)
Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił podczas Eucharystii sprawowanej na Pl. Świętego Piotra w Watykanie, papieża Jana Pawła II Błogosławionym. W uroczystościach uczestniczy ponad milion osób zgromadzonych na Placu św. Piotra oraz w pobliżu Watykanu. Wspomnienie liturgiczne nowego błogosławionego będzie obchodzone w diecezji rzymskiej oraz w całej Polsce w dniu 22 października

"Spełniając pragnienie naszego brata Agostino kardynała Valliniego, naszego wikariusza generalnego dla diecezji Rzymu, wielu innych braci w episkopacie oraz licznych wiernych, po zasięgnięciu opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych naszą władzą apostolską zgadzamy się, aby Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, papież, od tej chwili nazywany był błogosławionym, a jego święto obchodzone mogło być w miejscach i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo 22 października każdego roku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego." „Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię”. - powiedział po polsku w homilii Papież Benedykt XVI.