ISIDORUS
Życzenia dla Internautów - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Drukuj
sobota, 19 kwietnia 2014, 21:00
Dodał: (Admin)
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. (Mk 16,1-8)
Drodzy Internauci,

„Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał. Tego dnia Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja”. Słowa śpiewanej dziś w wielu świątyniach pieśni wyrażają naszą wiarę i ponad tysiącletnią chrześcijańską kulturę polskiego Narodu. Obchodząc uroczysty dzień Zmartwychwstania Pańskiego jednoczymy się z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego Męki, Śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania. Wielkanocna uroczystość ogłasza całemu światu, że ostatecznie zawsze zwycięża Bóg, który miłuje człowieka i obdarza go prawdziwym dobrem i szczęściem. W Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Bóg daje nam udział w swoim zwycięstwie nad złem. W tym jakże wspaniałym dniu życzymy Wam, aby spotkanie ze Zmartwychwstałym, który jest stale obecny na drogach naszego życia, stało się dla nas źródłem głębokiej radości i pokoju serca. Niech Jego łaska umacnia nas w wypełnianiu codziennych zadań w rodzinie, Kościele i Ojczyźnie. Niech uzdalnia nas do głoszenia światu Dobrej Nowiny o nowym życiu, którego staliśmy się uczestnikami.

Redakcja Portalu Świętego Izydora Patrona Internetu i Internautów oraz Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.