ISIDORUS
Wrocław: Debata ”Księga rodzaju a teoria ewolucji” (video) Drukuj
piątek, 21 września 2012, 22:30
Dodał: (Admin)
22 września 2012 roku w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej odbyła się Debata na temat teistycznego ewolucjonizmu i kreacjonizmu, z udziałem Ks. bp prof. dr hab. Andrzeja Siemieniewskiego z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Ks. Marka Kmiecia z Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu. Debata ”Księga rodzaju a teoria ewolucji” była punktem kulminacyjnym programu XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej. Poruszany w debacie temat ten, choć interesujący i budzący niezwykle silne emocje w środowiskach chrześcijańskich, w Polsce jest rzadko poruszany w publicznej dyspucie. W debacie w EWST wzieli udział duchowni, ponieważ kwestia „stworzenie czy ewolucja” dotyczy nie tylko obszaru nauki, ale także wiary, koncepcji filozoficznych i sposobu interpretowania Pisma Świętego.

Według różnych badań około połowa Polaków opowiada się za ewolucją, jedna trzecia zaś to zwolennicy teorii o Stworzeniu. Dlatego więc pytania „Ewolucja czy Stworzenie”, „Bóg czy Ślepy Zegarmistrz”, „Małpa czy Adam i Ewa”, „Czas i przypadek czy porządek i cel” nie stanowią wyłącznie bazy do teoretycznych, akademickich dyskusji, ale rozgrzewają umysły wielu ludzi – młodszych i starszych, lepiej i gorzej wykształconych. Dyskusja pomiędzy uczestnikami debaty dotyczyła metaforycznych i literalnych odczytań opisu stworzenia z Księgi Rodzaju, stanowiska chrześcijanina wobec teorii ewolucji i prób jej pogodzenia z chrześcijańską teologią. Uczestnicy podjęli także problem przystawalności wyników badań naukowych do treści Objawienia.

Uczestnicy debaty: Ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski Duchowny katolicki, biskup pomocniczy wrocławski, wikariusz generalny archidiecezji wrocławskiej. Profesor teologii, doktor habilitowany teologii (duchowości) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor teologii (duchowości) Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, licencjusz Teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Urodzony 8 sierpnia 1957 r. we Wrocławiu. W roku 1979 wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Wyświęcony na kapłana 1 czerwca 1985 r. we Wrocławiu. Mianowany biskupem 5 stycznia 2006 r. Sakrę biskupią przyjął 11 lutego 2006 z rąk arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. Ks. Marek Kmieć Duchowny (pastor) protestancki Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu. Urodzony w 1965 r., ordynowany w 1993 r. Posiada tytuł magistra uzyskany w Multnomah Bible Seminary w Stanach Zjednoczonych. Przez pewien czas był członkiem Reformation Covenant Church w Oregon City, USA. Po powrocie do Polski w 1994 r. pracował przez 2 lata w Biblijnym Seminarium Teologicznym we Wrocławiu. Debata odbyła się w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu.

Patronat medialny: Wrocławska Redakcja Gościa Niedzielnego www.ekumenizm.pl www.isidorus.net

EWST we Wrocławiu jest międzywyznaniową, chrześcijańską uczelnią teologiczną. Jest to szkoła niepubliczna, o uprawnieniach uczelni zawodowej. EWST realizuje licencjackie studia zawodowe pierwszego stopnia w zakresie teologii a także kursy dokształcające, szkolenia kadry naukowej. Prowadzi także działalność naukową i naukowo-badawczą, w tym badania na rzecz środowisk chrześcijańskich. EWST prowadzi również działalność edukacyjną oraz informacyjną kierowaną do środowisk pozachrześcijańskich. W ramach szkoły języków biblijnych prowadzi podstawowe kursy starożytnych języków obcych, zaś w ramach realizowanej we współpracy z władzami lokalnymi Międzykulturowej Akademii III Wieku działa na rzecz dialogu i porozumienia międzywyznaniowego, prowadząc programy edukacyjne ukierunkowane na upowszechnienie wiedzy o protestanckim dorobku kulturowo-społecznym.

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna ul. św. Jadwigi 12 50-266 Wrocław Tel. 71 346 99 00 e-mail: dziekanat@ewst.edu.pl www.ewst.edu.pl