ISIDORUS
Oświadczenie MSZ RP w sprawie śmierci Chaldejskiego Arcybiskupa Mosulu Drukuj
piątek, 14 marca 2008, 15:00
Dodał: (Admin)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zdecydowanie potępia działania mocodawców i sprawców porwania i śmierci Arcybiskupa Chaldejskiego Kościoła Katolickiego w Mosulu, Paulosa Faraj Rahho. Śmierć duchownego, który zdecydowanie opowiadał się przeciwko rosnącej fali przemocy w Iraku, stanowi przykład eskalacji nienawiści również wobec powszechnie uznawanych autorytetów etycznych i religijnych.
Abp Paulos Faraj Rahho na spotkaniu z Benedyktem XVI
Abp Paulos Faraj Rahho na spotkaniu z Benedyktem XVI
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uznaje, iż tego rodzaju przemoc obliczona na dalsze pogłębienie konfliktów i podziałów w irackim społeczeństwie, nie może być traktowana inaczej niż jako pogwałcenie elementarnych zasad etycznych i wielowiekowej tradycji pokojowego współistnienia wielu grup etnicznych i wyznaniowych w Iraku. Piotr Paszkowski Rzecznik Prasowy MSZ ********** Paulos Faraj (Faradża) Rahho - ur. 20 listopada 1942, zm. 13 marca 2008 – iracki arcybiskup katolickiego Kościoła chaldejskiego w Mosulu. Został uprowadzony w drodze do domu 29 listopada 2008 r., porywacze zamordowali kierowcę oraz dwóch ochroniarzy arcybiskupa. Duchowny tuż przed zdarzeniem odprawiał Drogę Krzyżową. Według informacji podanych przez iracką prasę, porywacze zażądali miliona dolarów okupu za uwolnienie arcybiskupa. 12 marca porywacze poinformowali o tym iż duchowny źle się czuje. Następnego dnia powiadomili o jego zgonie i podali wskazówki gdzie znajduje się ciało arcybiskupa Raho. Ciało zostało odnalezione we wskazanym miejscu, o śmierci duchownego poinformował biskup pomocniczy Patriarchatu Babilonii Shlemon Warduni. W specjalnym telegramie papież Benedykt XVI potępił porywaczy, piszący między innymi „zdecydowane potępienie aktu nieludzkiej przemocy, która obraża godność istoty ludzkiej i poważnie szkodzi sprawie braterskiej koegzystencji umiłowanego narodu irackiego. Zapewniając o żarliwej modlitwie za duszę gorliwego pasterza, uprowadzonego po nabożeństwie Drogi Krzyżowej, proszę Boga o Jego miłosierdzie, ażeby to tragiczne zdarzenie służyło budowie na umęczonej ziemi Iraku pokojowej przyszłości”.