ISIDORUS
Wrocław: Zaproszenie na Rodzinne Święto Życia Drukuj
sobota, 22 marca 2008, 23:07
Dodał: (Admin)
Z okazji narodowego Dnia Życia, 30 marca, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, i w przeddzień Dnia Świętości Życia i Duchowej Adopcji dziecka poczętego, która odbędzie się w tym roku 31 marca, zapraszamy na Rodzinne Święto Życia, do Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Plakat Rodzinnego Święta Życia
Plakat Rodzinnego Święta Życia
Fundacja Misja Rodzinna
Intencją organizatorów jest spotkanie się oraz wymiana doświadczeń przedstawicieli środowisk, które przez swoje działania odpowiedziały na apel Ojca Świętego:
"Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę! Jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny." (Jan Paweł II Familiaris Consortio, 86).
Wiedząc, że na terenie Dolnego Śląska działa wiele wspólnot i organizacji, które bronią praw rodziny, pragniemy, by tegoroczne spotkanie oprócz przeżyć artystycznych i intelektualnej refleksji nad świętością życia i rodziny, stało się także okazją do poznania tych, którzy budują cywilizację miłości. Możliwość spotkania się i ubogacenia własnymi doświadczeniami wzmocni nasze siły do podejmowania swoich zadań. Stanie się także realizacją słów Papieża wypowiedzianych w zakończeniu encykliki Familiaris Consortio: "Pragnę na koniec zaprosić wszystkich chrześcijan do odważnej i serdecznej współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy w swym życiu niosą odpowiedzialność za służbę rodzinie. Ci, którzy poświęcili się dla jej dobra w łonie Kościoła, w jego imieniu i przezeń natchnieni, jednostki, grupy, ruchy czy stowarzyszenia, często znajdują obok siebie osoby i instytucje, które pracują dla tego samego ideału. W wierności wartościom Ewangelii i wartościom ludzkim oraz w poszanowaniu uprawnionego pluralizmu inicjatyw, współpraca ta może sprzyjać szybszemu oraz integralnemu rozwojowi rodziny." (Jan Paweł II Familiars Consortio, 86). W programie Święta jest m.in.: -9.30 wspólna modlitwa liturgiczna, tzw. jutrznia (Aula PWT) -10.00 występ zespołu muzycznego „Małżeństwo z Rozsądku” -11.15 „O świętości w rodzinie” rozmawiają: ks. bp. A. Siemieniewski i zaproszeni goście -13.00 Msza św. w katedrze św. Jana -14.00 agapa (posiłek) -15.00 spotkania w grupach tematycznych (na temat Spotkań Małżeńskich, Wychowania Dzieci, Planowania Rodziny i inne) Informacje szczegółowe na stronie: www.misjarodzinna.pl W sprawach związanych ze spotkaniem prosimy się kontaktować z prezesem fundacji „Misja Rodzinna” p. Małgorzatą Jarosiewicz, pod nr. tel. 0 607 088-244 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: malgorzata.jarosiewicz@wp.pl.