ISIDORUS
Nový papež v médiích Drukuj
środa, 20 kwietnia 2005, 23:08
Dodał: Jakub Sowiński (Jakub)
Čeští televizní diváci mohli událost oznámení výsledků volby sledovat v přímém přenosu na druhém programu České televize. Také v pozdější hlavní zpravodajské relaci byly uveřejněny informace o volbě a osobě nového papeže Benedikta XVI. V průběhu večera již všechny hlavní zpravodajské a křesťanské internetové portály nabízeli zprávy a fotografie z Vatikánu.
Papež Benedikt xVI.
Papež Benedikt xVI.
Ze zatím známých reakcí média označují nového papeže za konzervativního, za jehož pontifikátu se v katolické církvi nic zásadního nezmění. Řada novinářů upozorňuje na členství Josepha Ratzingera v mládežnické organizaci Hitlerjungend, ale už méně z nich dodává, že za 2. svět. války bylo členství v této organizaci v Německu povinné. Samotný Ratzinger se tímto členstvím nikdy netajil a lidé z jeho rodné vesnice potvrzují, že rodina nového papeže patřila k odpůrcům nacismu. Jako mladý voják také dezertoval z německé nacistické armády. Podle diskuzních příspěvků na několika serverech jsou ti čeští věřící, kteří se považují za konzervativní, s volbou papeže spokojeni, předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner vydal již v úterý večer prohlášení, ve kterém říká, že Kardinál Joseph Ratzinger jako velký teolog dlouhá léta vedl Kongregaci pro nauku víry a je tedy jistě dobře připravený k úkolu, který dal apoštolu Petrovi Pán Ježíš: posilovat své bratry ve víře. Jako Evropan jistě vidí plnění tohoto úkolu zvlášť potřebné v Evropě. Patriarcha Československé církve husitské Jan Schwarz podle svého vyjádření vidí Benedikta XVI. jako myslitele, který dokáže přiblížit víru modernímu člověku a jeho myšlenkový obzor a pojetí víry jako perspektivní. Katolický teolog Tomáš Halík upozorňuje na Ratzingerův konzervatismus v ekumenismu a pojetí církve. Podle Halíka je ale třeba počkat, jakou cestou se bude nový papež ubírat.