ISIDORUS
Papežský erb už nemá papežskou tiáru Drukuj
wtorek, 26 kwietnia 2005, 20:00
Dodał: Jakub Sowiński (Jakub)
Nad papežským erbem neuvidíme už papežskou tiáru. Přáním Benedikta XVI je nahrazení jí biskupskou mitrou. Tímto rozhodnutím papež učinil další postup na cestě rezignace z tohoto symbolu papežské vlády, který mohl rodit občas nějaká nedorozumění.
Erb papeže
Erb papeže
V roce 1963 papež Pavel VI naložil ještě tiáru v den korunovace, ale potom ji už nenosil. Dokonce prodal ji, a peníze odevzdal chudým. Jan Pavel I odstoupil celkem od korunovace a nahradil ji slavnostním zahájením, kde obdržel palium (zvláštní štola z bílé vlny s vyšitými třemi kříži) jako odznak jeho svrchované moci. Taktéž pokračovali Jan Pavel II a Benedikt XVI, který dokonce odstranil papežskou tiáru z erbu. V erbovním štítu pak vidíme nahoře symboly předchozího papežova úřadu v církvi, když ještě působil v Bavrosku. Vlevo hlavu mouřenína z Friesingu (kde začal tehdy Joseph Ratzinger studovat), vpravo medvídka sv. Korbiniana (friesingský světec, který při cestě do Říma potkal medvěda, který trestem za zabiti koně nesl světci zavazadlo). V dolní části štítu se nachází mušle, symbol poutníků. Mušle také se spojuje se sv. Augustinem, kterému v zjevení Bůh oznámil, že stejně jak nejde prolit vodu z moře pomoci mušle, taktéž nejde poznat sv. Trojici. Pod štítem se pak nachází palium, symbol ztracené ovečky, kterou se vydává hledat a zachraňuje Dobrý Pastýř, a zároveň Ukřižovaného Beránka, obětovaného za spásu lidstva. Palium vyjadřuje také jednotu s Římskou církví. Může je oblékat pouze papež a arcibiskupové metropolité.