ISIDORUS
Proces blahořečení Jana Pavla II. může začít Drukuj
piątek, 13 maja 2005, 20:18
Dodał: Jakub Sowiński (Jakub)
Na dnešním setkání s římským duchovenstvem v bazilice sv. Jana v Lateráně přečetl Svatý otec Benedikt XVI. svou odpověď na dopis vikáře Římu kardinála Camilla Ruiniho, ve kterém potvrzuje, že beatifikační proces jeho předchůdce, papeže Jana Pavla II., může začít.
Jan Pavel Velký
Jan Pavel Velký
Tento krok byl jistě reakcí na přání mnoha věřících, kteří již při dubnovém pohřbu Jana Pavla II. na náměstí sv. Petra skandovali „Subito santo!" (Ať je hned svatý!“). Podle obvyklých pravidel blahořečení může být proces zahájen nejdříve pět let po smrti kandidáta, ale v historii již několikrát papež využil svého práva a udělil výjimku. Stalo se tak v případě papežů Jana XXIII. a Pia XII. a Matky Terezy z Kalkaty.