ISIDORUS
Slavnost Nejsvětější Trojice v Řeznovicích Drukuj
niedziela, 22 maja 2005, 20:00
Dodał: (Admin)
V malebném prostředí Kostela svatých Petra a Pavla v Řeznovicích proběhla neobvyklá oslava Trojjediného Boha. Tamní sestry Karmelitánky pozvaly na tuto slavnost spolusestry z Afriky, Oceánie i Nové Guineje.
Obětní průvod
Obětní průvod
Milým pohlazením duše i srdce byl neobvyklý hudební projev vskutku africký. Jen těžko hledám slova pro vyjádření té nádhery, kdy srdce v hloubi zpívá a duše prožívá nezměrnou radost ze samotného bytí. Zvuky Boží přírody? Hlas Boží Lásky? Hlas Boží Trojice? Vše v jednom velkém chvalozpěvu srdcí zasvěcených Bohu.
Pěvecký sbor
Pěvecký sbor
V tomto duchu také probíhala část obětního průvodu. Houpavým tanečním krokem vyjadřujícím radost z Boží přítomnosti nesly sestry obětní dary chléb a víno a dva košíky s ovocem a zeleninou. Pokusil jsem se zachytit tuto chvíli fotoaparátem, ovšem služba je služba, takže jsem nemohl být blíže, než pouze na kúru u varhan. Po mši svaté a modlitbě lidí sestřičky přidaly i českou písničku a to bylo tím posledním, co zbořilo všechny zavřené brány srdcí, pokud ještě vůbec nějaké zůstaly… Jaký byl ohlas? Těžko definovat radost, která byla otevřená i skrytá hluboko v srdcích mladších i opravdu starých lidí vyrostlých v těžkých a drsných podmínkách. Dej Bůh, aby se takovéto společné setkání znovu opakovalo. autor: Tom Navratil