ISIDORUS
Trvalí jáhni v polské církvi Drukuj
czwartek, 30 czerwca 2005, 13:35
Dodał: Jakub Sowiński (Jakub)
V polské církvi se chystají velké změny. Svátosti už nebudou udělovat pouze kněží, ale také trvalí jáhni. Tito ženatí muži slouží v církvi v řadě zemí, v Polsku ale zatím není ani jeden trvalý jáhen.
Podle informací polských médií polská biskupská konference minulý rok dvoutřetinovou většinou schválila zavedení této služby v polských diecézích. V toruňském Przysieku již funguje speciální středisko, které se bude zabývat formací trvalých jáhnů. Od září se v něm bude připravovat osm mužů. Budou se setkávat na tři dny každý měsíc po tři roky. Úkolem jáhna je, podle toho, jak mu to přidělila příslušná autorita, slavnostně udělovat křest, uchovávat a rozdělovat eucharistii, jménem církve asistovat při uzavírání manželství a žehnat mu, přinášet umírajícím svátostnou posilu na cestu do věčnosti a vést pohřební obřady. Úřad trvalého jáhna existuje v katolické církvi od roku 1964, kdy byla slavnostně vyhlášena Věroučná konstituce o církvi Lumen Pentium, jako dokument II. vatikánského koncilu.