ISIDORUS
Nevěřící anglikánští duchovní Drukuj
sobota, 9 lipca 2005, 22:15
Dodał: Jakub Sowiński (Jakub)
Stovky duchovních Anglikánské církve nevěří v existenci Boha a jen méně než třetina anglikánských kněží věří v zázraky. Informuje o tom zpráva publikovaná u příležitosti Generální synody. Z toho vyplývá, že anglikánští věřící jsou více konzervativní než jejich duchovní.
Logo anglikánské církve
Logo anglikánské církve
Zpráva dále říká, že anglikáni bez pochybností věří v Boha. 97 procent nemá žádných pochybností o jeho existenci. Také z toho vyplývá, že jeden z 33 anglikánských kněží v Boha nevěří – v anglikánské církvi může být kolem 300 kněží, kteří si nejsou jistí, zda nekáží o někom, kdo neexistuje. Anglikánští kněží se od svých věřících neliší v otázce zmrtvýchvstání Ježíše – věří v ně 8 na 10 anglikánů. Co je zajímavé, je to že více laiků než duchovních věří v narození z Panny (62 a 60 %) a v zázrak v Káni Galilejské (65 a 61 %). Značně větší rozdíly nastupují v morálních otázkách. Jedna třetina duchovních a jedna čtvrtina laiků je pro svěcení aktivních homosexuálů na kněze. V případě svěcení biskupů je rozdíl ještě větší – podporuje ho jedna třetina duchovních a „pouze“ jedna pětina věřících. Stoosmdesátistránková zpráva upozorňuje na rozdílné názory duchovních a laiků na různé problémy, což může způsobovat vážné problémy a překážky v pastorační práci.