ISIDORUS
XXIII Parafiada 2011 Drukuj
czwartek, 23 czerwca 2011, 14:00
Dodał: (Admin)
Współzawodnictwo parafiadowe oparte jest na zasadzie starogreckiej triady: stadion-teatr-świątynia i szczegółowych regulaminów. Jest ono realizowane zgodnie z parafiadową triadą, rozpoczynając od społeczności lokalnej (szkoła, klub, dom dziecka zawsze w łączności z parafią), poprzez imprezy regionalne (diecezjalne), aż do finałów krajowych i międzynarodowych tworząc system współzawodnictwa parafiadowego.
Oficjalne logo
Oficjalne logo
PARAFIADA 2011
Kalendarz współzawodnictwa parafiadowego wyznacza następujące terminy graniczne: Parafiady lokalne w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 roku Parafiady regionalne (diecezjalne) w terminie do dnia 26 czerwca 2011 roku Poszczególne programy realizowane we współpracy ze szkołami, klubami, domami dziecka i innymi podmiotami w roku szkolnym 2010/2011 Finały 23. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w terminie od dnia 9 do 17 lipca 2011 roku w Warszawie