ISIDORUS
Posłaniec: Oblicza Azji Drukuj
sobota, 8 listopada 2008, 15:32
Dodał: (Admin)
W listopadowym numerze “Posłańca” przybliżamy naszym Czytelnikom oblicza Azji – kontynentu wielkich kontrastów, który fascynuje, ciekawi, a czasem niepokoi. Temat numeru – Bóg w Azji – prezentują autorzy: Jarosław Duraj SJ (W kolebce wielkich religii), Jakub Kołacz SJ (Katolickie wyspy), Krzysztof Renik (Kontynent o różnych obliczach), br. Damian Wojciechowski SJ (“Poradziecki” islam), Artur Wardęga SJ (Jezuici w Chinach), Anna Pobóg-Lenartowicz (Andrzej Kim Taegon i towarzysze). O sytuacji Kościoła katolickiego, kłopotach w prowadzeniu dialogu międzyreligijnego i o specyfice Azjatów, mówi bp Paul Tan Chee Ing SJ w wywiadzie Trudne chrześcijaństwo. Do święta odzyskania niepodległości nawiązują: Wojciech Hausner (11 listopada – święto narodowej pamięci) i Magdalena Wojaczek (Duma narodowa), pytając – czy współczesny Polak odczuwa dumę z przynależności do narodu, który zawsze potrafił walczyć o niepodległość.
Posłaniec
Posłaniec
Nr 11/2008
Listopadowe refleksje nad świętością, życiem i umieraniem snują: Stanisław Morgalla SJ (Życie za życie), Magdalena Matasek (I Bóg zapłakał...), Ojciec Jerzy (Tajemnica wiary), Agnieszka Chodkowska (Nadzieja pełna nieśmiertelności), Krzysztof Ołdakowski SJ (Umieranie i śmierć), Urszula Janicka-Krzywda (Z kosą i boso). Zachęcamy do poznania innych tekstów: Jacka Poznańskiego SJ (Księga otwarta włócznią) Jerzego Sermaka SJ (Wspólne mieszkanie), ks. Roberta Nęcka (“Świadectwo” na ekranie), Jerzego Wolaka (Czytajmy świętego Pawła!). Wstęp redaktora naczelnego: Drodzy Czytelnicy! Od Uralu aż po Kamczatkę rozciąga się Azja, olbrzymi kontynent, który nie tylko pełen jest egzotyki i niezwykłości przyrodniczych, ale także ogromnego bogactwa kulturowego i pluralizmu religijnego. Na kontynencie tym już kilka tysięcy lat temu funkcjonowały społeczeństwa, które stworzyły niepowtarzalne dzieła architektoniczne i cywilizacyjne. Tu także swych korzeni szukają wielkie systemy filozoficzne i religijne. Na łamach tego numeru, w sposób szczególny poświęconemu Azji, przybliżamy się nieco do tego olbrzymiego terytorium pełnego rozlicznych wyzwań. Patrzymy na Chiny, Indie, Filipiny czy poradzieckie republiki i pytamy o odkrywanie Boga w azjatyckich realiach, o wielkie systemy religijne, które ukształtowały szczególny sposób Jego pojmowania. Pytamy o ludzi i ich wiarę, o ich sposób widzenia świata i wartości etyczne, które nimi kierują. Niestety, Azja to na przestrzeni wieków także miejsce prześladowań Kościoła, uświęcone śmiercią za wiarę wielu chrześcijan. Do dzisiaj w niektórych krajach tego kontynentu chrześcijanie muszą walczyć o prawo do wolności wyznania. Równocześnie jednak czyni się wiele wysiłków, by pogłębiał się międzyreligijny dialog i poszukiwanie duchowych korzeni człowieka wspólnych dla różnych nurtów filozoficzno-religijnych: buddyzmu, taoizmu, islamu, hinduizmu czy chrześcijaństwa. Tę złożoną i wieloaspektową sytuację Kościoła azjatyckiego przybliża nam Paul Tan Chee Ing SJ, biskup diecezji Melaka-Johor w Malezji. Listopad skłania nas do refleksji o śmierci i przemijaniu. To także czas, kiedy gorliwie modlimy się za zmarłych, nawiedzamy cmentarze, zastanawiamy się nad sensem ludzkiego życia, cierpienia, samotności. Piszemy o tym na naszych łamach, pamiętając, że Kościół w tym właśnie czasie obchodzi wyjątkową uroczystość Wszystkich Świętych. To oni, święci Kościoła, zdobywcy Nieba i wiecznego szczęścia, ci kanonizowani i ci niezliczeni, których imiona nigdy nie pojawią się w kalendarzu liturgicznym, świadczą – jak światło w ciemności – o wielkiej nadziei ludzkiej nieśmiertelności. Pan Jezus jako pierwszy odszedł do domu Ojca, otwierając każdemu z nas przez misterium odkupienia bramę wiecznego życia. I czeka tam na nas wszystkich, radosnych i gotowych na spotkanie z Miłością. Dobrej lektury!

Leszek Gęsiak SJ redaktor naczelny

Dla Internautów z numeru 11 "Posłańca" wybraliśmy:

Stanisław Morgalla SJ - Życie za życie Jarosław Duraj SJ - W kolebce wielkich religii Więcej informacji o miesięczniku Posłaniec >> kliknij << Więcej informacji o Wydawnictwie WAM >> kliknij <<