ISIDORUS
Posłaniec na czerwiec: "Przemoc i pomoc" Drukuj
wtorek, 2 czerwca 2009, 11:30
Dodał: (Admin)
Przewodnim tematem czerwcowego “Posłańca” jest przemoc i pomoc. O przemocy, rodzącej przemoc, jej obliczach, a także o możliwym antidotum, piszą: Paweł Adamczyk SJ (Gra sił), Stanisław Morgalla SJ (Wybaw nas od złego...), Krzysztof Biel SJ (W szkole i nie tylko), Krzysztof Ołdakowski SJ (Zarażanie agresją), Anna Błasiak (W zaciszu czterech ścian), Jacek Siepsiak SJ (Czy kamienować?). O wojnie, o humanitarnej pomocy i etycznych dylematach żołnierza z ks. kmdr. por. Janem Maliszewskim rozmawia Leszek Gęsiak SJ. W Kościele czerwiec jest miesiącem związanym ze szczególną czcią Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jak głębokie znaczenie ma to nabożeństwo wskazuje wciąż aktualny tekst z “Posłańca Serca Jezusowego” z 1908 roku. Na czym polega bycie pokornym w świetle miłości, płynącej z Serca Zbawiciela, rozważa Wojciech Ziółek SJ (Przesiąść się niżej?); a w tajemnicę wynagrodzenia wprowadza dzieci Grażyna Berger (Wynagrodzenie). Do osobistego i czynnego włączenia się w Międzynarodowy Dzień Krwiodawcy (14 czerwca) motywuje czytelników Magdalena Wojaczek (Dar z siebie). W numerze inne ważne tematy podejmują: Marcin Gałka SJ (Paweł – Apostoł Narodów), Jerzy Sermak SJ (Pierścień Atlantów), Ks. Włodzimierz Skoczny (Dwie Księgi).
Posłaniec
Posłaniec
Czerwiec 2009
Wstęp Redaktora Naczelnego: Drodzy Czytelnicy! Każdego dnia ze wszystkich niemal stron, jesteśmy zasypywani informacjami o wojnach, napadach, kradzieżach, wyrodnych rodzicach, agresji w szkole, itp. Wiele programów w różnych stacjach telewizyjnych i radiowych, a także artykułów w codziennej prasie i na internetowych portalach informacyjnych pełnych jest wstrząsających wiadomości, które mają przyciągnąć swą oryginalnością i brutalnością uwagę czytelników i widzów. To właśnie przemoc staje się jedną z głównych atrakcji medialnych. Niestety, przemoc rodzi przemoc... Przemoc wyzwala jednak także łańcuchy dobrej woli. W krajach objętych wojną mnożą się inicjatywy pokojowe, rozwijają akcje humanitarne. Ludzie doświadczeni przez napady i kradzieże zostają często spontanicznie wspierani z najmniej oczekiwanych stron. Wyrodni rodzice czy też przyzwolenie wychowawców na patologiczne zachowania młodzieży zyskują wyrażaną głośno dezaprobatę społeczną i powodują uaktywnienie akcji pomocy psychologicznej. To tylko drobne oznaki odruchów serca, które spontanicznie rodzą się u wielu ludzi. Te dwa bieguny, przemocy i pomocy, stały się główną myślą przewodnią tego numeru “Posłańca”. O wojnie i wojskowej służbie w czasie pokoju, o humanitarnej pomocy i etycznych dylematach żołnierza, opowiada nam w redakcyjnej rozmowie ks. kmdr por. Jan Maliszewski, wieloletni kapelan wojskowy. Piszemy też o przemocy ekonomicznej i wyrachowaniu wielkich rynków finansowych, epatowaniu agresją w mediach, trudnych sytuacjach przemocy w rodzinach i patologiach w szkołach. Te wszystkie sytuacje przedstawiamy jednak nie tylko w ich negatywnym świetle, lecz także w kontekście pozytywnego antidotum, które jest podawane celem zahamowania powstającego dramatu sytuacji. W Kościele czerwiec to miesiąc od dawna kojarzony ze szczególnym nabożeństwem do Serca Pana Jezusa. Nie gdzie indziej, jak właśnie w “Posłańcu”, który historycznie, od początku swego istnienia, związany jest z tym kultem, znajduje to swój charakterystyczny wydźwięk. Proponujemy przygotowane przez ojca Prowincjała Wojciecha Ziółka SJ rozważanie o pokorze płynącej z Serca Zbawiciela, a także powrót do wciąż aktualnego tekstu z “Posłańca Serca Jezusowego” z 1908 roku, przybliżającego znaczenie i głębię tego nabożeństwa. A kontemplując głębię miłości Zbawiciela, prośmy Go, by uczynił serca nasze według Serca swego... Życzę wszystkim dobrej lektury!

Leszek Gęsiak SJ redaktor naczelny