ISIDORUS
UE: nowelizacja przepisów o stawkach VAT – życzliwiej dla Kościołów i rodzin Drukuj
poniedziałek, 7 lipca 2008, 22:00
Dodał: (Admin)
Jak poinformowało Radio Watykańskie Komisja Europejska opublikowała 7 lipca projekt nowelizacji Szóstej Dyrektywy VAT-owskiej (2006/112/EC). Odpowiada on zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Obecna propozycja modyfikuje poprzedni zakres wyliczeń i w kilku aspektach ma szczególne znaczenie dla Kościoła.

Przepisy tej Dyrektywy dają państwom członkowskim możliwość stosowania obniżonych stawek podatku VAT w odniesieniu do konkretnych usług oraz dóbr (przykładowo, w Polsce – 7 zamiast 22 proc.). Przede wszystkim przewiduje ona możliwość stosowania obniżonych stawek VAT w odniesieniu do usług dotyczących renowacji, naprawy, zmian, utrzymania oraz sprzątania miejsc kultu oraz obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków. Tak szerokie wyliczenie jest między innymi zasługą Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) i innych organizacji kościelnych, które włączyły się w proces konsultacji publicznej nad Dyrektywą. W zakresie polityki prorodzinnej projekt przewiduje obniżone stawki VAT na usługi związane z budownictwem mieszkaniowym, nie zaś jedynie socjalnym, jak było do tej pory. Ponadto obniżony VAT będzie miał zastosowanie między innymi do usług związanych z domową opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz dziećmi, a także do sprzedaży dziecięcych ubrań, butów i pieluszek. O ostatecznym zakresie zaproponowanych wyłączeń zadecydują państwa członkowskie, które niewątpliwie będą brały pod uwagę wpływ tej dyrektywy na własne finanse publiczne. Należy mieć nadzieję, że propozycja ta nie zostanie jednak zbytnio okrojona.

J. Łopatowska, Bruksela źródło: Radio Vaticana