ISIDORUS
Edukacja w planach rządu na II półrocze Drukuj
wtorek, 8 lipca 2008, 22:20
Dodał: (Admin)
Reforma programowa, obniżenie obowiązku szkolnego do wieku 6 lat, powszechne wychowanie przedszkolne dla 5-latków i opiekuńcza rola szkoły to najważniejsze z opracowanych w resorcie edukacji projektów, które rząd na posiedzeniu 8 lipca 2008 roku włączył do swojego planu pracy na drugą połowę tego roku.

W ramach reformy programowej Ministerstwo Edukacji Narodowej chce dokonać zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz dokonać wzmocnienia statusu zawodowego nauczycieli. Wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków planowane jest na 1 września 2009 roku. Jednym z priorytetów resortu edukacji jest także zapewnienie opiekuńczej funkcji szkoły, czyli stworzenie odpowiednich warunków dla dzieci rozpoczynających edukację o rok wcześniej. Innym ważnym przedsięwzięciem ministerstwa jest zapewnienie warunków dla powszechności wychowania przedszkolnego 5-latków. Inne projekty MEN uwzględnione w planie pracy rządu na drugie półrocze 2008 to wspieranie integracji cudzoziemców w polskim systemie oświaty, otwarcie polskiego systemu edukacji na świat, modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego oraz „Nowe Technologie Edukacji”- plan działań rządu na lata 2009-2011 dotyczący nauczania dzieci i młodzieży w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

źródło: www.men.gov.pl

POLECAMY: www.reformaprogramowa.men.gov.pl