ISIDORUS
Zakaz fotografowania w muzeach niezgodny z prawem Drukuj
czwartek, 1 lipca 2010, 10:00
Dodał: (Admin)
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w dniu 5 marca 2010 roku uznał, że zakwestionowana pozwem p. Michała Kosiarskiego klauzula o zakazie fotografowania w muzeach i pobieraniu dodatkowej opłaty za zgodę na fotografowanie, którą można było znaleźć m.in. w regulaminie muzeum we Wrześni, jest klauzulą niedozwoloną. Wyrok zaś oznacza, że wszystkie polskie muzea (również Wawel) powinny zweryfikować swoje regulaminy. Teraz, po uprawomocnieniu się wyroku, stosowanie takich klauzul - również przez inne muzea - może być uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.
Odpowiedni wpis znalazł się w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych:
Zakaz zakazu fotografowania?
Zakaz zakazu fotografowania?
Numer wpisu: 1945 Data wpisu: 2010-05-25 Data wydania wyroku: 2010-03-05 Sygnatura akt: XVII AmC 1145/09 Nazwa i siedziba sądu: Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Oznaczenie powoda: Michał Kosiarski Oznaczenie pozwanego: Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni Postanowienie uznane za niedozwolone: "Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia dyrektora Muzeum. Fotografowanie możliwe jest po uzyskaniu zgody i uiszczeniu opłaty" Branża: Inne usługi Wszystkie polskie muzea powinny teraz zrewidować swoje regulaminy i w konsekwencji pozwolić turystom na fotografowanie wystaw. Należy oczywiście pamiętać, że muzeum nadal może zabraniać używania lampy błyskowej, jeśli istnieje ryzyko, że duża ilość światła będzie miała negatywny wpływ na eksponowane przedmioty (starodruki, obrazy, archiwalne fotografie itd).