ISIDORUS
IV. diecézní setkání seniorů a jejich přátel v Hradci Králové Drukuj
wtorek, 13 maja 2008, 23:13
Dodał: (Admin)
Největší akce pro seniory v královéhradecké diecézi – IV. diecézní setkání seniorů a jejich přátel se uskuteční v sobotu 14. června v Hradci Králové. Samotnému setkání bude předcházet předprogram s možností prohlídky katedrály Svatého Ducha s průvodcem Mgr. Martinem Volákem od 8:30 hodin.
Logo
Logo
Po prohlídce bude program v katedrále pokračovat modlitbou růžence vedenou seniory od 9:30 a v 10:00 hodin slavnostní bohoslužbou celebrovanou diecézním biskupem Mons. Dominikem Dukou OP. Odpoledne přednesou ve Velkém sále Nového Adalbertina svoje příspěvky: Ing. Miloslav Fiala, OPraem. (téma: „Boží slovo a třetí věk“) od 12:30, ThLic. Vojtěch Kohut, Th.D. OCD (téma: „Pomazání nemocných – svátost uzdravení nebo svátost spásy?“) od 13:30 a ThLic. Prokop Brož (téma: „Identita křesťana dnes“) od 14:30 hodin. Poslední dvě zmíněné přednášky jsou pořádány ve spolupráci s Diecézním teologickým institutem a sdružením Communio. Diecézní setkání zakončí koncert Evy Henychové od 15:30 hodin. Záštitu nad akcí převzal arcibiskup Mons. Karel Otčenášek. Informace a přihlášky: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328, email: dcs@diecezehk.cz, online přihláška: http://seniori.diecezehk.cz, Skype: seniori.diecezehk.cz