ISIDORUS
Interdiecézní projekt pořízení kněžských zvonů v kostele sv. Jana Nepomuckého Drukuj
środa, 8 lipca 2009, 23:16
Dodał: Tomáš Navrátil (tomn)
V rámci Roku kněží byl připraven zcela ojedinělý a výjimečný projekt, na kterém se mohou podílet všichni kněží katolické církve v naší zemi. Jde o projekt, který má v tomto mimořádném Roce kněží prohloubit a zviditelnit jednotu kněží i biskupů, jde o projekt, který je vyjádřením naší bratrské úcty svatému Janu Nepomuckému, knězi, kanovníkovi a generálnímu vikáři, jenž je po staletí stále naším vzorem. Projekt se koná v rámci Roku kněží 2009/2010, u příležitosti 280. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka, u příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v naší zemi a u příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého Neumanna v roce 2010.
Kostel v Nepomuku
Kostel v Nepomuku
V uvedeném projektu jsou shromažďovány dobrovolné a soukromé dary katolických kněží různého postavení, funkcí a poslání, ze kterých budou pořízeny nové zvony do dvou věží kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, který stojí na místě rodného světcova domu. O kampanologickém řešení zvonové sestavy je uvedeno více v kapitole o projektu (viz odkaz v nadpisu článku). Počet zvonů a doba trvání sbírky závisí na množství naší kněžské štědrosti. Vroucně a laskavě vás proto prosím o vaše kněžské dary, ze kterých budou odlity nové zvony na památku kněží, kteří se právě v tomto Roce kněží 2009/2010 dokážou sjednotit a vzít za svůj uvedený projekt kněžských zvonů pro Nepomuk. Každý z nás jistě během své kněžské služby stále viditelně i neviditelně podporoval a podporuje mnoho dobrých aktivit ve svém okolí i svých farnostech. Přesto prosím nás kněze o sjednocení na tomto výhradně kněžském projektu, který jde přes hranice provincií, diecézí a řeholních komunit. Děkuji vám všem spolubratřím kněžím, mladým i starým, zdravým i nemocným, známým i neznámým, za váš dar a spoluúčást na našem stavovsky kněžském projektu. Děkuji kněžím působícím u nás, ale též i našim rodákům, kteří dnes žijí po celém světě. Děkuji i kněžím ze Slovenska, Rakouska, Německa, Polska i odjinud. Naše štědrost bude přetavena do trvanlivé zvonoviny, která bude po úderu srdcí, Deo dante optime, zanedlouho i po další staletí – až my tu již dávno nebudeme, svým hlasem velebit Boha a šířit úctu sv. Jana Nepomuckého. Děkuji vám i za tuto pomoc tomuto poutnímu místu, které je především místem kněžských poutí. S přáním Božího požehnání, s vděčností a pozdravem

P. Jan Martin Bejček, OSB farář v Letonicích u Vyškova na Moravě