ISIDORUS
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach Drukuj
sobota, 12 kwietnia 2008, 18:00
Dodał: (Admin)
Klasztor sióstr
Klasztor sióstr
fot. M. Świątkowska
Sanktuarium mieściło się najpierw w obiekcie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, który powstał w 1891 roku jako fundacja księcia A. Lubomirskiego dla dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej. W okresie międzywojennym w tym klasztorze żyła i zmarła s. M. Faustyna Kowalska (1905-1938), przez którą Chrystus Pan przekazał Kościołowi i światu orędzie o Bożym miłosierdziu. Przybliża ono tajemnicę miłosierdzia Bożego, wzywa do zaufania Panu Bogu i postawy miłosierdzia wobec bliźnich, a także do głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego dla świata m.in. przez praktykę nowych form kultu (obraz Jezusa Miłosiernego, święto Miłosierdzia, koronka do Miłosierdzia Bożego i godzina Miłosierdzia).

Ołtarz Miłosierdzia w kaplicy
Ołtarz Miłosierdzia w kaplicy
fot. M. Świątkowska
Kaplica klasztoru
Kaplica klasztoru
fot. M. Świątkowska
W 1943 roku krakowski spowiednik Siostry Faustyny o. J. Andrasz SI poświęcił pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego pędzla A. Hyły, ofiarowany jako wotum za ocalenie rodziny z wypadków wojennych, i zainicjował uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego. Obraz szybko zasłynął łaskami, dlatego z roku na rok zwiększała się liczba pielgrzymów, którzy nawiedzali także grób zmarłej w opinii świętości Siostry Faustyny. Bardzo dynamiczny rozwój kultu Miłosierdzia Bożego nastąpił po beatyfikacji Siostry Faustyny (18 kwietnia 1993) i jej kanonizacji (30 kwietnia 2000), a także dzięki pielgrzymkom Ojca Świętego Jana Pawła II do Łagiewnik (1997 i 2002). Spowodował on rozbudowę sanktuarium, m.in. wzniesienie nowego kościoła - bazyliki, którą 17 sierpnia 2002 roku konsekrował Piotr naszych czasów. W tym też miejscu Papież zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu.
Wnętrze Bazyliki
Wnętrze Bazyliki
fot. M. Świątkowska
Sanktuarium w Łagiewnikach jest światowym centrum kultu Miłosierdzia Bożego dla pielgrzymów z Polski i innych krajów świata. Do głównych zadań tego miejsca - w myśl Statutu - należy duszpasterstwo pielgrzymkowe, wyrażające się głoszeniem Słowa Bożego, sprawowaniem sakramentów świętych, w szczególności Eucharystii i Pokuty, a także umożliwianie zyskiwania odpustów i pielęgnowanie różnych form pobożności ludowej. Od wielu lat misję głoszenia Orędzia Bożego Miłosierdzia wypełniają Siostry Matki Bożej Miłosierdzia przez nieustanną modlitwę; przez słowo w formie prelekcji, wydawanie kwartalnika Orędzie Miłosierdzia, wydawnictwo Misericordia, prowadzenie korespondencji z czcicielami z różnych krajów świata, formację apostołów Bożego Miłosierdzia w Stowarzyszeniu Faustinum, oraz czyn - pomoc potrzebującym i prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Ołtarz główny w bazylice
Ołtarz główny w bazylice
fot. M. Świątkowska
Pomocą dla osób przeżywających swoje problemy służą specjalistyczne poradnie dotyczące: trzeźwości, życia rodzinnego i problemów religijno-moralnych. W Sanktuarium dla licznie przybywających pielgrzymów prowadzona jest stała formacja do praktykowania miłości miłosiernej. Do tej współpracy włącza się duże grono wolontariuszy, gotowych do podjęcia różnych form posługi oraz zespół kapłanów diecezjalnych i zakonnych, którzy pełnią całodzienną posługę miłosierdzia w konfesjonale.

źródło: www.miłosierdzie.pl

*** *** *** *** *** MSZE ŚWIĘTE w niedziele i uroczystości 8:30 kaplica, Bazylika - 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:20, 18:00, 19:00 kaplica dni powszednie kaplica - 6:30, 17:00, Bazylika - 9:00, 10:00, 15:20, 18:00 Niedzielna Msza św. transmitowana przez TVP1 KAPLICA: 7:00 Msza św. w intencji chorych i cierpiących (transmitowana przez TVP 3 Kraków) każdy piątek: 16:00 (Bazylika lub kaplica klasztorna; jeżeli Msza św. odprawiana jest w kaplicy, nie ma wówczas Mszy św. o 17:00, natomiast jeżeli ta Msza św. odprawiana jest w Bazylice, to nie ma Mszy św. o 15:20)
Bazylika Miłosierdzia Bożego
Bazylika Miłosierdzia Bożego
fot. M. Świątkowska
Pomnik św. Faustyny
Pomnik św. Faustyny
fot. M. Świątkowska
Akt zawierzenia
Akt zawierzenia
fot. M. Świątkowska
Pomnik Jezusa Miłosiernego
Pomnik Jezusa Miłosiernego
fot. M. Świątkowska