ISIDORUS katecheze
Dnes je sobota, 18. září 2021    
Přihlásit se | RegistraceNejnovější:
Katechéza pro děti
Katechéza pro mládež
Katechéza pro dospělé
Katechéza pro manžele
Zpět Zpět
Tora cestou k svatosti křesťana Tiskni
pondělí, 21 dubna 2008, 1:37
Přidal: (Admin)
Pro nás křesťany, hlavním tématem první knihy je víra a důvěra. Abraham, ten který uvěřil v neviditelného stal se otcem všech věřících. Abraham pro Pavla (Řím 4,1-d) bude vzorem věřícího, kterého víra ospravedlnila. Pro nás je Abraham také vzorem důvěry. Je také prvním, který uvěřil ve všemohoucnost Boha, všemohoucnost, překračující smrt (Isaak). Pravděpodobně v Genesis poprvé také objevuje se Svatá Trojice (Gen 18,1-5, Abraham vidí tři postavy ale vítá jednoho Pána). Již v Genesis také potomci Abrahama mají byt svědky Boha (např. zákaz oběti z lidi).

Jakob bojuje s andělem Boha
Jakob bojuje s andělem Boha
Další postava této knihy je nějako v stínu svého otce Abrahama a syna Jakoba. Ten druhý se stává pro nás především vzorem modlitby a také pozitivní odpovědi na Boží povolaní. V osobě jeho syna, tj. Josefa vidíme čím je Boží prozřetelnost. Z velkého zla jakým bylo prodaní svého bratra rodí se velké dobro a záchrana Izraele. V požehnaní synům Jakoba Judovi bylo přislíbeno žezlo krále národů. Také v polygamických manželství Jakoba a Abrahama (srov. s monogamickým Adama i Evy), které nebyly šťastné Bůh ukazuje, pravý vzor rodiny.

Bohatství druhé knihy Mojžíšové je i pro křesťany nevyčerpané. Tato výjimečná kniha svědectví smlouvy mezí Bohem a jeho lidem ukazuje žarlivou lásku Boha, kterou pak autor Písni písní zobrazuje na podobenství zamilovaných. Táto láska se vyplní v Kristu Spasiteli.

Desatero, Boží zákon je nejdokonalejším morálním kodexem. Co je ale nejdůležitější – tak je to zákon lásky (Dt 6,5; Lev 19,18). Tento zákon pak doplnil Kristus (blahoslavenství a nové přikázáni).

Exodus má veliký význam pro katechumenát, tedy pro přípravu na křest a to také proto, že symbolický ukazuje cestu k Bohu. Smlouva ve krvi beránkově je zapovědí věčné smlouvy a mana zapovědí chleba který nikdy nebude chybět a bude sytit na věčnost.

V této knize Israel poznává také vlastní jméno Boha – Jahve – Jsem který jsem.

Nejvíce podceňovaná kniha Mojžišova – Leviticus obsahuje dvě nejdůležitější výzvy Starého Zákona. Přikázaní lásku k Bohu a výzvu k osobní svatosti. Výzvu tu zopakuje i Kristus (Lev 20,26 – Mt 5,48). Spousta rituálních předpisů měla ukázat Izraeli jeho vyznám mezi pohany a duchovní smysl těchto předpisů platí i pro křesťany. Některé z nich (hygienické, dietní apod.) jsou také projevem péče Boha o svůj lid.

Docela těžkou četbu tvoří čtvrtá kniha Mojžíšova, která kvůli různým výčtům nosí latinské jméno Numeri (čísla). Její teologickým smysl to ukázaní nevěrnosti Izraelitů ale také následků této nevěrnost. Bronzový had je archetypem ukřižovaného Krista.

Poslední Mojžíšova kniha – Deuteronomium je jednolitým výkladem Božích přikázání a, podobně jak Numeri ukazuje splnění se Božího slibu; vidíme totiž Izrael vstupující do svaté země. Kniha ta obsahuje také blahoslavenství a prokletí Hospodinovo jako odpověď na věrnost buď nevěrnost svého lidu. Shrnutím celého zákona je Přikázaní lásky (4,37)
Ludzie onet.pl Digg Del.icio.us Technorati Wykop Śledzik Blip Flaker Facebook Tweeter Google Bookmarks Pinger


Váše názory: Přidejte svůj komentář Číst vše (0)
Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.
Přihlásit se:
Jméno: Heslo: Přihlásit se trvale!   
   Zaregistrujte se
K tomuto tématu nejsou žádné příspěvky. Váš může být první.

Rychlá navigace:

Doporučujeme:

Provozovatel:

© 2002-2015 Křesťanský Portál Svatého Isidora
Patrona Internetu a Internautů, ISSN 1803-1285
Vydavatel:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Šéfredaktor:
Tomasz Adam Kaniewski
Zástupce pro českou sekci:
Jakub Sowinski
Adresa redakce:
Redakce Isidorus.Net,
ul. Šafránice 555,
547 01 Náchod;
Bankovní spojení:
Poštovní spořitelna
221929497 / 0300
Projekt a zpracování:


Česká verze Wersja polska

0.01133990