ISIDORUS modlitebník
Dnes je pondělí, 15. dubna 2024    
Přihlásit se | RegistraceNejnovější:
Každodenní modlitby
Střelní modtliby
Pobožnosti
Malý katechizmus
Soukromé modlitby
Křížová cesta
Nábožné písně
Litanijní modlitby
Mše svatá
Svátostí
Poezie
Zpět Zpět
Litanie k svatým ochráncům naší vlasti Tiskni
středa, 23 dubna 2008, 1:31
Přidal: Anna Zavadilová (Agata)
K: Pane, smiluj se.
L: Pane, smiluj se.
K: Kriste, smiluj se.
L: Kriste, smiluj se.
K: Pane, smiluj se.
L: Pane, smiluj se.


Bože, náš nebeský Otče,
smiluj se nad námi.
Bože, Synu Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Josefe,
Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás.
Svatý Gorazde,
Svatý Klimente,
Svatá Ludmilo,
Svatý Václave,
Svatý Víte,
Svatý Vojtěchu,
Svatý Radime,
Svatý Prokope,
Svatá Zdislavo,
Svatá Anežko,
Svatá Hedviko,
Svatý Norberte,
Blahoslavený Hroznato,
Svatý Jene Nepomucký,
Svatý Jene Sarkandře,
Svatý Klemente Dvořáku,
Svatý Jene Neumanne,
Všichni svatí ochráncové naší vlasti,
Všichni svatí a světice Boží,

Milostiv nám buď, vysvoboď nás Pane.
Od všeho zlého
Od pohrdání zděděnou vírou
Od zkázy naší mládeže,
Od nesvornosti, nenávisti a zlé vůle,
Od zatvrzelosti srdce
Od náboženské lhostejnosti,
Od nesvárů a rozvratů v rodinách,
Od nedostatku apoštolských kněží,
Od občanské a náboženské nesnášenlivosti,
Od zoufalství v těžkých chvílích života,
Od náhlé a nekající smrti,
Od pomluv a nespravedlivého podezírání,
My hříšníci prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu Panny Marie Boha milovali,
Abychom se na přímluvu svatého Josefa radovali z povznesení matky církve v naší vlasti,
Abychom na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje byli věrně oddáni apoštolskému stolci,
Abychom na přímluvu sv. Gorazda byli horlivými apoštoly svých bližních,
Abychom na přímluvu sv. Klimenta zachovali vždy věrnost matce církvi,
Abychom na přímluvu sv. Ludmily posvěcovali rodiny křesťanskou zbožností,
Abychom na přímluvu sv. Václava dosáhli míru a pokoje v naší zemi,
Abychom na přímluvu svatého Víta zvítězili nad pokušením,
Abychom na přímluvu svatého Vojtěcha byli vedeni ke Kristu dobrými kněžími,
Abychom na přímluvu svatého Radima prokazovali každému dobro,
Abychom na přímluvu svatého Prokopa vždy přemohli ďábelské pokušení,
Abychom na přímluvu svaté Zdislavy vzorně vychovávali děti v rodinách,
Abychom na přímluvu svaté Anežky nesli trpělivě svůj kříž,
Abychom se na přímluvu svaté Hedviky uchránili rodinných nesvárů,
Abychom na přímluvu svatého Norberta zbožně přijímali eucharistického Krista,
Abychom na přímluvu blahoslaveného Hroznaty byli vždy spravedliví a štědří,
Abychom na přímluvu svatého Jana Nepomuckého nehřešili jazykem,
Abychom na přímluvu svatého Jana Sarkandra neohroženě vyznávali víru,
Abychom na přímluvu svatého Klementa Dvořáka vynikali křesťanskou láskou,
Abychom na přímluvu svatého Jana Neumanna měli dostatek řeholního a kněžského dorostu,
Abychom na přímluvu našich svatých ochránců dospěli z vlasti pozemské do vlasti nebeské,
Abychom na přímluvu všech svatých vždy plnili Vůli Boží,
K: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
L: smiluj se nad námi.
K: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
L: smiluj se nad námi.
K: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
L: smiluj se nad námi.

K: Orodujte za nás, naši svatí ochráncové,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: Prosíme tě, Pane, ochraňuj nás pro slavné zásluhy
našich svatých ochránců, abychom zůstali vždy věrní církvi a vlasti
a po tomto životě dosáhli jejich společenství v nebi. Skrze Krista,
našeho Pána.
L: Amen.
Ludzie onet.pl Digg Del.icio.us Technorati Wykop Śledzik Blip Flaker Facebook Tweeter Google Bookmarks Pinger

Rychlá navigace:

Doporučujeme:

Provozovatel:

© 2002-2015 Křesťanský Portál Svatého Isidora
Patrona Internetu a Internautů, ISSN 1803-1285
Vydavatel:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Šéfredaktor:
Tomasz Adam Kaniewski
Zástupce pro českou sekci:
Jakub Sowinski
Adresa redakce:
Redakce Isidorus.Net,
ul. Šafránice 555,
547 01 Náchod;
Bankovní spojení:
Poštovní spořitelna
221929497 / 0300
Projekt a zpracování:


Česká verze Wersja polska

0.03569889